Ordförandens rader 30 augusti

I helgen gjorde jag något riktigt kul, något som fler borde få uppleva. Jag var på ett uppfödar-MH med min 1-åring. Hela kullen kom och det är extra roligt att se den röda tråden i kullen men också individernas olikheter. Rent teoretiskt så kan helsyskon i samma kull ha helt olika gener, men i praktiken får de lite olika mix från båda sina föräldrar.

Undersökning av det som skrämde hunden – en overall (kallad dumpe)

Varför är det då så roligt? Jag tränar ju bruks med mina hundar och börjar redan då de är små, även om träningen mest handlar om att etablera en god relation mellan mig och hunden, att vi kan kommunicera och att vi har förtroende för varandra. Här handlar det mycket om att leka, att ha roligt men i leken ingår både att starta upp leken men också att kunna avbryta den på ett positivt sätt. MEN jag är lite naiv om jag tror att jag kan min hund, att jag på förhand kan säga exakt hur den kommer att reagera på de olika momenten på en MH-bana. Men jag försöker ju givetvis föreställa mig hur hon kommer att reagera för jag är ju så himla nyfiken.

Jag har ett antal gånger hört påstående likt denna ”Vi har ju testat hundar och collies i Sverige länge nu men inte har hundarna blivit speciellt mycket bättre”.
Påstående likt denna vittnar om viss brist i förståelse för hur saker och ting förhåller sig till varandra. Det är ju ingen som tror att ett säkerhetsbälte i bilen skyddar föraren om hen inte tar på sig säkerhetsbältet?     
Resultaten från MH ska användas som stöd för att välja ut vilka individer som har något att tillföra rasen rent mentalt. MH ska inte användas som ett måste innan parning, utan något man vill göra för att det säger en hel del om hur hunden är rent mentalt. Vi kan ju inte blunda för att vår ras ligger i topp gällande rädslor som t.ex. skotträdsla. Och bara om nu någon inte tror det – mentalitet inkl. olika typer av kvarstående rädslor är till hög grad ärftligt.
Men det fantastiska är ju att vi som första ras har fått ett mentalindex (MI) som till 100 % bygger på MH-resultat. Går du ett MH med din hund så får den MI. Och ja, det är vetenskapligt utrett och Per Arvelius doktorerade på just MI för collie.

Ett annat påstående man ofta kan höra ”det är ju bara en timme i din hunds liv, det säger inget om hur den är i vardagen”. Jo, det är precis det som MH faktiskt gör. Som grund för Per Arvelius och Katja Nilssons arbete med mentalindex för collie bestod i att skicka ut en enkät till alla collieägare. Döm om deras överraskning när det fick 1.800 svar! (förutom personliga brev, filmer m.m.) Ett resultat som skulle få vilken undersökningskonsult som helst att bli grön av avund. I Enkäten fick man svara på en hel mängd frågor om hur du som ägare uppfattar din hund i vardagen. SEN visade det sig att hela 900 av dessa 1.800 hundar även hade gått MH och därmed fick forskarna ett väldigt stort underlag för att hitta likheter mellan hur ägarna uppfattade sin hund i vardagen med hur de hade reagerat på MH. Jämförelsen visar tydligt att MH visst går att översätta till hur din hund reagerar i vardagen. MH är helt enkelt en källa till mycket information och jag har en förhoppning om att fler och fler hittar denna källa, för nu när vi har mentalindex så har det blivit ännu lite tydligare.

Det jag även ser på sociala medier och det gäller inte bara collie, är att MH på något sätt har blivit livsavgörande.
Jag vill därför påminna att:

  • MH är ingen tävling.
  • MH är ingen merit.
  • MH är en beskrivning av hur din hund reagerar i ett antal på varandra följande moment.

Det är en himla rolig runda i skogen helt enkelt, där du och din hund får uppleva en hel del.

Alla hundar har sina brister och det finns inga perfekta individer. Tänk om vi kunde enas om det?
Det är för många väldigt viktigt att kryssen på MH-protokollet hamnar i vissa rutor. Men det är inget som du kan påverka då kryssen hamnar där de hamnar och det är samma hund du har med dig hem som du åkte dit med. I avel så är inte de enskilda kryssen för en viss individ som är viktigt utan det är hur släktens samlade kryss som är viktiga. Då kan du bättre säga vad en viss individ troligen förärver.

Så snälla – sluta att tävla i MH – aå slipper folk bli så himla nervösa och tro att det sabbar för sin uppfödare.


Lite mer om MH…
Just ordningen på momenten och att de genomförs så pass lika över hela landet, är en framgångsfaktor. Visst kan en enskild hund ha en dålig dag, en tik kanske börjar löpa dagen efter osv. Men om du som förare verkligen inte känner igen din hund så kan du alltid avbryta. Gör du inte det så kan beskrivaren avbryta. Oavsett vem som avbryter så kan du när hunden är sig själv igen, göra ett nytt MH. Du har alltså två möjligheter.

Detta var ett långt inlägg om varför det är så viktigt men också roligt och intressant att gå MH med din hund.
I avel är det naturligtvis fler saker än MH som behöver vägas in, där hälsan är oerhört central tillsammans med exteriören. Ingen vill ha en sjuk hund men ingen vill heller ha en skotträdd hund.

Hur gick det då i helgen?
En del gick som jag trodde, annat inte. Som det brukar med andra ordJ
Nu har jag ytterligare kunskap om hur min hund fungerar och reagerar till nytta för oss båda i vardag som träning och tävling. Vi är ju ett team och ju mer vi kan om varandra desto bättre!

Så alla ni som inte fått den stora äran att gå ett MH – gör det och gör det med glädje!

Behöver du hjälp med hur man anmäler och hittar ett MH, maila till ordforande@svenskacollieklubben.se så får vi se hur vi i styrelsen kan hjälpa till!

Kirsten Wretstrand

Kommentarer inaktiverade.