Ordförandens rader maj-19

Vi jobbar på. Vi lär känna varandra bättre. Vi vill mycket. Bara synd att man måste jobba också… Efter arbetsmötet i april så börjar våra roller falla på plats. Nu ska vi bara få tekniken att fungera…

Det är en hel del administration som ska fungera då vi som styrelse i en rasklubb inte kan träffas speciellt ofta. Alla handlingar till telefonmöten och själva arbetet måste ske digitalt. Hur gjorde man förr egentligen – utan internet…? Utan dropbox, facebook-grupper m.m. Men även om det mesta sker digitalt och att det går snabbt så tar det ändå tid innan alla läst och alla lämnat synpunkter innan svar kan ges till den som undrar. För att öka transparensen har vi bokat upp styrelsemöten för resten av 2019 cirka en gång i månaden. Här är datumen: 10/6, 15/7, 19/8, 23/9, 21/10, 18/11 och 16/12.    

Vill du att styrelsen tar upp någon fråga så hör du av dig till en av oss i styrelsen. Hur du når oss hittar du info om på hemsidan under Om klubben/Styrelsen.

Hemsidan – det finns många synpunkter på vår hemsida men nu är vi väldigt glada för att Angelica Eklund, som en gång byggde den, nu åter är villig att ta på sig arbetet med att arbeta vidare med upplägget av sidan. Men hon kan inte göra allt själv… vi är många som behöver hjälpa till med att se över innehållet. Delar av materialet är gammalt och länkar kanske inte fungerar osv. Men ha lite tålamod, vissa saker går förhållandevis snabbt att justera medan annat kommer att ta lite tid. Vi har otroligt mycket information på sidan. Ta dig gärna lite tid att surfa runt.

LA-kommittén
Viceordförande Emma har tagit greppet gällande LA-kommittén och håller regelbundet telefonmöten. Känns skönt och nödvändigt att ha en bra kontakt med alla ni som är aktiva i våra LA för det är ju där det händer! Alla ni som jobbar år ut och år in – ni är fantastiska. Utan er så vore vår rasklubb fattigare. Ni arrangerar aktiviteter, utställningar, Collie-SM samt MH och MT. Har ni tänkt på detta? Inga LA – inget Collie-SM. I år är det Norra LA som tillsammans med Piteå BHK arrangerar våra rasmästerskap helgen fredag 2/8 till söndag 4/8.
Gå in på http://norra.svenskacollieklubben.se/collie-sm-2019/ så hittar ni fler detaljer.

Arbetsgrupper (AG) – vad händer?
Utifrån målen som årsmötet har gett oss samt de mål som finns i RAS så har styrelsen arbetat med att ta fram ett antal arbetsgrupper. Vår tanke är att det blir lättare att bidra om arbetsuppgiften är mera avgränsad.

Colliebladet – Viktoria Rinkous är fortsatt redaktör och nummer 2 kommer snart.

Följande ar betsgrupper är först ut:
AG Vallning – ska jobba med att det arrangeras vallanslagstest för collies runt om i landet i samarbete med LA.

AG Medlem – ska arbeta med att skapa mervärde för våra medlemmar vilket inkl. bl.a. Valpintro.
AG Utbilda MH Figuranter – bistå LA med att se till att fler vill bli figgar till MH samt att de då kan bli utbildade. SCK behöver bli bättre på att hjälpa SBK:s lokalklubbar med figgar så att de kan arrangera fler Uppfödar-MH.
AG Fler till MH – ett viktigt mål där vi på senare år har tappat. Fokus på att på olika sätt öka intresset för MH även för den vanlige collieägaren. Alla ska gå MH för det är himla kul och intressant och jag tror alla kan lära sig förstå sin hund bättre.

Fler AG kommer men vi börjar här…

När vi har namnen klara för de som sitter i AG så lägger vi ut på hemsidan.

När vi ändå är inne på intressanta saker att göra med sin collie – boka in en exteriörbeskrivning. Mer info kommer att läggas ut på hemsidan. Fråga ditt LA om ni inte kan arrangera en Exteriörbeskrivning med en av våra egna Exteriörbeskrivare. (Från söder: Angelita Nooni, Kerstin Persson, Lolo Hawkins, Kerstin Widmark samt Margaretha Carlsson.)

Statistikansvarig är Anita Braxenholm. Vi klurar på nya sätt att redovisa hur vi ligger till gällande målen parallellt som statistiken uppdateras på hemsidan.

Vår första rasspecial har redan varit i Jönköping den 5 maj med helt otroliga 70 anmälda collies. Angelita har drivit den här helgen där Jönköping BK har utställning en dag och SCK 1 dag under några år nu. Uthållighet ger resultat! Under året har vi ytterligare 3 stycken varav huvudutställningen är på Collie-SM – vilka dessa är hittar du på hemsidan.

Ny huvudsponsor är AGRIA. Tack till förra styrelsen som fixade detta. Kontaktpersoner ute i LA har etablerats så det ska fungera med Hederspriser m.m.

I höst har styrelsen planerat in en LA-konferens helgen 21–22/9 och vi ska vara i Gimo. Ligger nära Arlanda och Uppsala station. Vi kör konferensen lördag lunch – söndag lunch. Då hinner de flesta resa lördag morgon och komma hem söndag inte allt för sent. Vi har många ämnen att diskutera för nu var det länge sedan SCK hade en LA-konferens. Just nu har en arbetsgrupp bildats som ser över ekonomi och organisation för LA, med mål att ha eventuella förändringar på plats till nästa år.

Som många troligen vet om så har SKK:s Centralstyrelse satt igång en Collieutredning och denna ska vara klar till hösten 2019. Arbetsgruppen kommer snart med en första delrapport. I linje med detta har  SBK tagit tillbaka avelsansvaret och de kommer att utse en kontaktperson åt oss. Denna är ännu inte klar men vi har kontakt med SBK:s utskott Avel och Hälsa.  Mer info om detta kommer på vår hemsida där vi länkar till både SBK och SKK för mer fakta.

Som ni fattar – det finns att göra. Men tro’t om ni vill, det är rätt roligt!

Kirsten Wretstrand, ordförande


Kommentarer är avstängda.