Ordförandens rader

Då var årets årsmöte i Collieklubben över och klubben har en delvis ny styrelse på plats. Mötet flöt på bra med hjälp av en mötesordförande utöver det vanliga – Thomas Uneholt – lördagens hjälte! Även Fredrik Bruno, SKK och Anneli Hultman, SBK höll sig sysselsatta… tack för det! Jag vill även rikta ett stort tack till alla er medlemmar som kom – 30 % av medlemmarna var närvarande, vilket visar på ett stort engagemang för viktiga frågor.

Jag vill även tacka de avgående från förra styrelsen för deras tid och engagemang i klubben. Det är jobbigare och mer krävande än de flesta tror att sitta i en rasklubbsstyrelse. Första året är extra jobbigt – mycket kommer som en överraskning, och man kan inte förbereda sig för något man inte känner till. Därför är det skönt att årsmötet valde att sätta ihop en styrelse med en bred erfarenhet av styrelsearbete samt med olika kompetenser.

Nu jobbar vi framåt och vi i styrelsen letar efter fler som vill vara med på resan.

Styrelsen har precis haft sitt första möte, det där vi konstituerar oss, dvs bestämmer vem som gör vad och vem som tecknar firma. Detta protokoll lägger vi inte ut då det inte innehåller mer än det som står ovan och därmed en del personuppgifter. Första protokollet som läggs ut på hemsidan blir alltså nummer 2.

Men vi har redan hunnit komma fram till att vi ska ge oss på ett nytt arbetssätt  – vi ska jobba MÅLSTYRT. Det blir alltså målen från årsmötet som ska styra klubbens organisation av kommittéer och projekt – ett helt nytt sätt att tänka och arbeta. Vi får se vilka kommittéer och arbetsgrupper vi kommer fram till att vi behöver. Fortsättning följer…

Men oavsett vilka grupper som kommer att inrättas så är en sak säker – vi kommer att behöva en hel del människor som både kan och vill hjälpa till med att nå målen som årsmötet försett oss med (se punktlistan här under).

Ett av våra absolut viktigaste mål är att jobba för ”en klubb för alla oavsett intresseområde”. Det målet har vi nog alltid haft inom SCK. Det måste vara OK att tycka olika, det är till och med bra och givande! Samtidigt har klubben olika styrdokument, där RAS är det viktigaste, och fokusområdena i RAS är det vi måste förhålla oss till för colliens bästa. Jag ber även uppfödare att respektera att valpköpare också har rätt att ha åsikter om avel, eftersom det är valpköparna som skall leva med hundarna i 15 år i bästa fall. Det finns idag ypperliga hjälpmedel (både mentalindex och HD-index) som valpköpare kan använda när de letar efter valp och som uppfödare kan använda för att matcha fram olika kullar. Använd dem!


Ta det lugnt på sociala medier, och spekulera inte så mycket, fråga istället. Styrelsen finns bara ett mail bort…

Jag tror att alla vill ha en klubb där vi kan ha roligt, träffa andra colliemänniskor, utbyta erfarenheter och utvecklas. En klubb för både valpköpare och uppfödare.


Sen har jag lite drömmar…

Jag skulle önska att alla uppfödare av kort- och långhårig collie skulle vilja lägga ut sina kullar på klubbens hemsida. Tänk vilken bra information vi kunde ge alla valpköpare om de kullar som planeras och har fötts! Just nu ligger förhållandevis få kullar där, vilket gör att valpköpare söker sig till andra forum för att hitta collievalpar. Det är väldigt synd.

Jag skulle önska att i princip alla collies skulle få gå ett MH och höftledsröntgas. Helst innan de blir 2 år. Inte bara de tilltänkta avelsdjuren. Det skulle ge ovärderlig information för både uppfödare och valpköpare, och vi som rasklubb skulle ha väldigt mycket bättre underlag för att få reda på vart rasen är på väg mentalt och hälsomässigt.

Vill man nå någonstans där man inte varit förut – då måste man göra på något annat sätt.
I min värld är utbildning nyckel till framgång, och utbyte av erfarenheter en förutsättning för att kunna ändra på hur man gör och tänker… Vi är vanedjur och det är inte lätt att bryta vanor. Men det är det som krävs för att åstadkomma förändring till det bättre.

Vill man få sina drömmar att slå in får man inte vara rädd för det arbete som krävs.
Man brukar säga att ensam är stark… men klubbens mål och mina drömmar är inget som någon kan lyckas uppfylla på egen hand. Inte ens en hel styrelse kan göra underverk – det krävs att vi blir många som jobbar med klubbens mål om vi vill få till stånd en ändring.

Här är målen som ni medlemmar har gett styrelsen i uppdrag att jobba med:

 • Att fortsätta arbeta för att öka antalet medlemmar
 • Att fortsätta utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde
 • Att fortsätta samarbetet med Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV
 • Att medverka vid mässor och andra större evenemang för att profilera collien som den utmärkta allroundhund den är
 • Att arbeta tillsammans med SKK/SBK för att nå ökad samsyn i rasklubben gällande colliens mentalitet
 • Att Colliebladet kommer ut 4 ggr / år
 • Att öka annonsintäkterna för Colliebladet
 • Att se till att vår kommunikationsplan blir ett levande dokument i hela organisationen
 • Att genomföra konferens för LA och aktivitetsgrupper
 • Att se över indelningen och storleken på Lokalområden/aktivitetsgrupper
 • Att fortsätta arbetet med projekt Mentalt Sund Collie
 • Att inom Projekt Mentalt Sund Collie: Säkerställa MI listorna i framtiden.  Sprida kunskap om vikten att mentalbeskriva sin collie.
 • Att öka antalet MH beskrivna collies.
 • Att fortbilda funktionärer inom klubben.
 • Att verka för att Mentalindex gällande N/O  för kullar ska ligga på >100
 • Att verka för att HD-index för kullar ska ligga på >100
 • Att fortsätta arbeta för att nå målen som sätts upp i RAS om en mentalt och fysiskt frisk collie

Mål från förra året som flyttas med till 2019:

 • Att inom ramen för projekt mental sund collie införa en certifiering av planerade valpkullar på hemsidan där det tydligt framgår vilka kullar som uppnår klubbens mål på Mentalindex över 100
 • Att fortsätta sprida kunskap om mentalindex till alla klubbens medlemmar och blivande valpköpare
 • Att utveckla ett tydligare organ där valpköpare kan få information om vad de behöver tänka på vid val av uppfödare
 • Att se över den genetiska avelsbasen

Vill du vara med på resan? Är det något specifikt mål du brinner för?
Kontakta någon i styrelsen, våra kontaktuppgifter ligger på hemsidan.

Nu kör vi!

/Ordförande Kirsten Wretstrand

Kommentarer är avstängda.