Priser & plaketter att ansöka!

PRISER & PLAKETTER,
att ansöka som delas ut på SCK:s årsmöte!
bild 6

Följande hedersplaketter kan man ansöka om:
– Korningsplaketter (till collies som korats under året)
– Tjänstehundsplakett (Tjänstehund bevakning eller räddning)
– Championplaketter (till alla svenska (SE UCH), nordiska (NORD UCH ) och internationella utställningschampions (INT UCH) samt Lydnadschampionat, Brukschampionat, RallyMästare, Viltspårchampionat m.fl.)

Ansökan om plakett görs mellan 1 dec 2018 — 18 jan 2019till plakett@svenskacollieklubben.se

Korningsdiplom att ansöka om

  • Korningsdiplom uppfödare: 10 korade hundar ur minst två kombinationer
  • Korningsdiplom tik: 5 korade avkommor ur minst två kombinationer
  • Korningsdiplom hane: 15 korade avkommor ur minst två kombinationer

Korningsdiplom söks hos SBK som konsulterar rasklubben. Här finns mer information om hur du söker: http://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentaltest-2007/korningsdiplom/

För ansökan om övriga priser:
Kvalificeringsåret är fr.o.m. 1/1 t.o.m. 31/12. Era ansökningar ska vara inskickade mellan 1 dec 2018 — 1 feb 2019.
Innan ni fyller i ansökningsformulären, läs statuterna för respektive pris.

Ni får ett svarsmejl med bekräftelse att priskommittén mottagit er ansökan/ansökningar. Har ni ej fått detta mejl inom ett par dagar, kontakta då priskommittén.

Ansökan till de olika priserna skickas via e-post till följande adresser:

OBS: ansökan ska vara inne senast 1 feb 2019.
ange vilken titel som ansöks för, hundens fullständiga namn och reg.nr., ägarens namn

hederspris@svenskacollieklubben.se
ange vilket HP, uppge meriterna enligt statuterna, hundens fullständiga namn och reg.nr., ägarens namn

vandringspris@svenskacollieklubben.se
ange vilket VP, uppge meriterna enligt statuterna, hundens fullständiga namn och reg.nr., ägarens namn

Vid frågor kontakta priskommittén: pris@svenskacollieklubben.se