Priser som skulle delats ut på årsmötet 2020 samt kommande 2021

Under rådande omständigheter gällande Corona så finner styrelsen att helhetslösning behövs för hur priser ska ansökas och delas ut.
HP=Hederspriser VP=Vandringspriser

Styrelsen har därför beslutat följande:

  • På årsmötet 2021 kommer HP och plaketter för 2019 att delas ut
  • VP för 2019 har efter bästa förmåga delats ut till nya ägaren
  • På årsmötet 2022 kommer ansökningsåret för HP och VP utökas till två år: 2020+2021
  • Inga specifika HP eller VP delas därför ut för separat för 2020
  • Kornings- och championplaketter kan ansökas om för 2020 som vanligt
  • Trippeldiplom kan också ansökas om för 2020 som vanligt

Orsaken till att vi inte delar ut några HP eller VP för 2020 är att tävlingsåret har blivit väldigt kort samt att tävlingsutbudet är ojämnt i vårt avlånga land. Genom att utöka nästa ansökningsår till två år; 2020 och 2021, så får ni med tävlingsresultat för 2020 vänta till året därpå.

Kommentarer inaktiverade.