Priskommittén

PRISKOMMITTÉN
E-postgrupp för deltagare i kommittén är: pris@svenskacollieklubben.se

Deltagare i kommittén är: Jenny Fritzon, Lotta Häger & Kristin Norsesund.
Sammankallande: Lotta Häger
Kontakt styrelsen: Anja Rydén Gramner

I kommittén hanteras de ärenden som ligger inom kommitténs ansvarsområde såsom:

ÅRSMÖTET:

  • Skall ta emot och sammanställa ansökan om heders- och vandringspriser, övriga priser och plaketter som delas ut årligen på klubbens årsmöte
  • Ansvara för införskaffande och gravering av priser och plaketter
  • Ta fram priser för SCK:s hederspris
  • Vandringspriser årsmötet, översyn statuter och förslag till nya priser