Övriga projekt samt ansvariga

ARKIVANSVARIG

-Ansvarar för arkivering av klubbens handlingar.
-Är behjälplig vid sökning av arkiverade dokument.

PROJEKT MENTALT SUND COLLIE
Margaretha Carlsson, sammankallande
Elisabeth Landfors
Kerstin Persson

VALBEREDNING
Marianne Hansson, Ulla Bergh-Persson och Ann-Christine Sammens.
valberedningen@svenskacollieklubben.se