Projekt & övriga

ARKIVANSVARIG

  • Ansvarar för arkivering av klubbens handlingar
  • Skall vara behjälplig vid sökning av arkiverade dokument

PROJEKT MENTALT SUND COLLIE
Margaretha Carlsson, sammankallande
Elisabeth Landfors
Kerstin Persson

VALBEREDNING
Kirsten Wretstrand, Håkan Dahlbom och Jan Klerung.
valberedningen@svenskacollieklubben.se