Redaktion

Vi som jobbar med Colliebladet har ett väldigt roligt jobb men eftersom vi har riktiga collie_sm_20_ararbeten också så gör vi tidningen på vår fritid, en fritid som bland annat ska delas med familj och hundar. Vi vill därför gärna bli fler i redaktionen för att dela på det som skall göras. Kanske är du duktig på att göra annonser? Är en fena på att skriva artiklar och reportage? Eller är bra på att jaga annonser? Du kanske har ett stort intresse för fotografering?

Vi tar även tacksamt emot bidrag till Colliebladet från er medlemmar. Tänk dock på att en bild säger så mycket mer…

Hör av dig till redaktionen eller någon i styrelsen och berätta vad du skulle vilja hjälpa till med.

E-post till redaktionen: colliebladet@svenskacollieklubben.se
OBS! Du skall alltid få en bekräftelse annars har vi inte fått ditt mejl!

Artikelförfattare är till fullo ansvariga för lämnade uppgifter och redaktionen förbehåller sig rätten att göra ändringar i insänt material, dock inte utan medgivande av författaren.

/ Redaktionen

Redaktionen 2015:
Vi är alla delaktiga i planeringen av tidningen på ett tidigt skede. Vi har telefonmöten underhands för att dela upp arbetsuppgifterna. Men sen har vi också våra olika ansvarsområden.

Kirsten Wretstrand
Kontaktperson gentemot styrelsen, tryck och utskick

Annette Rosengren
Skribent, medlemsartiklar, korrektur av texter

Lena Petersson
Sammankallande samt gör sidplaneringen

Ewa Ivarsson
Svarar på colliebladet@svenskacollieklubben.se

Ingela Pettersson, 042-553 38
Skribent, idéer till nya artiklar

Johan Nilsson
Design av tidningen och den som sätter ihop den, fixar omslag och alla bilder

Ansvarig utgivare:
Alf Oskarson
ordforande@svenskacollieklubben.se.

Post till redaktionen skickas till:
Kirsten Wretstrand, Alekärrsvägen 2, 277 31 Kivik