Täckhundslista

Under denna flik hittar du en sammanställning över hanar som står till förfogande för avel.

För att vara med på listan måste din hane vara höftledsröntgad och mentalbeskriven (MH) med känd mental status. Önskvärt är också att han är omspeglad efter 12 månaders ålder.

Långhåren har HD-index (hund med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index). Korthåren ska ha HD grad A eller B.

Föräldradjur födda t o m 2015-12-31 måste ha genomgått ett fullständigt MH. Om föraren avbryter provet anses hunden inte ha känd mental status. Avbryter beskrivaren provet eller om föraren avstår skott, ska hunden ändå anses ha känd mental status.

Föräldradjur födda fr o m 2016-01-01 måste ha genomgått ett fullständigt MH med kryss i alla 33 rutor.  Hund som förare eller beskrivare avbrutit anses inte ha känd mental status men om föraren avstår skott, ska hunden ändå anses ha känd mental status.

Fullständigt MI kommer att redovisas för alla hanar på täckhundslistan. Tänk på att målet är att förväntat kullindex (hanens MI + tikens MI/2) ska ligga på 100 eller över.

Uppfödare behöver ständigt nya avelsdjur att välja på för att säkerställa att den genetiska variationen förblir stor. På så sätt undviks att vissa hanar används får för många kullar, vilket kallas för matadoravel. Det är viktigt att så många hundar (båda könen) som möjligt kommer till röntgen och mentalbeskrivning (MH) för att på så sätt få fler hundar att välja på i avel samt för att kartlägga hur rasen mår.

Svenska Collieklubben tar inte ansvar för den information som delges här. Informationen kommer inte att uppdateras om inte hanhundsägaren inkommer med nya uppgifter. För fullständig information om hanhunden hänvisar vi uppfödare och tikägare till Hunddata samt till direktkontakt med hanhundens ägare.

Fyll i följande dokument och maila till anita.braxenholm@gmail.com (kommer snarast)