Viktig info angående tävlande i bruks på Collie-SM

Viktig info angående tävlande i bruks på Collie-SM i Kungsbacka i juli 2018. Infon kommer från SBK.

________________________________

På förekommen anledning kommer här nu lite mer information om detta med att tävla för rasklubb i bruks vid rasklubbens tävlingar.

Det har nämligen inkommit många frågor om detta nu, men som ni ser nedan under den streckade linjen är detta inget nytt alls!

Det som däremot är nytt:
Är att man rent tekniskt, vid anmälan till rasklubbens bruksprov måste ändra på sitt konto i SBK Tävling, så att man tävlar för sin rasklubb för att utnyttja det företräde man har som medlem i rasklubb hänförd till den rasen.
Detta för att prioriteringen i systemet ska fungera som det är tänkt.

Och sedan måste man ändra tillbaka igen till den lokalklubb man tävlar för vid brukstävlingar arrangerade av lokalklubbar.

Detta gör man genom att:

I inloggat läge, innan man anmäler sig till tävling i bruks arrangerad av rasklubb, gå in på Mitt konto/Mina förare, där långt ut till höger på samma linje som förarens namn står på finns en redigeraruta.

Klicka in där och ändra till rasklubb att tävla för i bruks och glöm inte att uppdatera förarens uppgifter.
Därefter anmäler man sig till rasklubbens tävling och när anmälan är skickad så kan man sedan ändra tillbaka till lokalklubben man tävlar för i bruks igen.

——————

Redan i reglerna som gällde fram till 2006 stod:

”Vid prov som utlysts som rasklubbsmästerskap gäller följande: Förare som är medlem i, och med hund hänförd till, aktuell rasklubb (och som alltså deltar i det i provet ingående mästerskapet) äger företräde.”

Detta ska ställas i relation till att en förare då bara fick representera en klubb i SBK per kalenderår. I 2007 års regler (alltså för 11 år sedan) ändrades representationsbestämmelserna så att en förare fick representera en lokalklubb och därutöver en eller flera rasklubbar (det senare vid tävlan med hund av ras hänförd till rasklubben). I konsekvens med detta ändrades då ovan citerade text till:

”Vid prov som utlysts som rasklubbsmästerskap gäller följande: Förare som representerar, och med hund hänförd till, aktuell rasklubb (och som alltså deltar i det i provet ingående mästerskapet) äger företräde.”

Kommentarer inaktiverade.