Vad är ett lokalt aktivitetsområde?

Svenska Collieklubben arrangerar olika aktiviteter runt om i hela landet, från centralt håll men de mesta aktiviteterna sker i alla våra Lokala aktivitetsområden (LA).

Svenska Collieklubben består av ett antal lokala aktivitetsområdet – LA. Dessa är för närvarande 7 till antalet samt att vi har ett område som inte fullt ut är ett LA utan går under benämningen arbetskommitté för N Svealand.
Alla LA består av en styrelse som väljs lokal på årsmöten i LA och sedan godkänns av den centrala styrelsen.
Alla LA har även var sin representant i LA-kommittén där kommunikation om vad som händer och sker förs mellan den centrala styrelsen samt LA-områdena.
Vårt avlånga land är som synes på kartan uppdelat i 8 områden från norr till söder: Norra, Mellersta Norra, Norra Svealand, Södra Svealand, Östra, Västra, Sydöstra samt Södra. Är du osäker på vilket LA du tillhör så titta in på Collieklubbens hemsida, där står exakt vilka kommuner som hör till vilket område. LA är geografiskt avskilda men du som medlem kan delta i vilket LA du så önskar. Syftet med LA är att för collieägare arrangera aktiviteter med allt från colliepromenader till officiella utställningar. Varje år arrangeras även Collie-SM där LA turas om att hitta en lämplig plats för detta stora arrangemang.

SCK´s Lokala Aktivitetsområden

Som det ser ut i dagsläget skulle de allra flesta LA-områden behöva förstärkning. Att vara aktiv i ett lokalområde behöver inte alltid betyda en stor ansträngning för dig som aktiv. Hur pass mycket du vill engagera dig bestämmer du helt själv. Kanske känner du att du skulle kunna tänka dig att hjälpa till att anordna en colliepromenad om året med lite korvgrillning, du kanske är väldigt engagerad i en viss hundsport och skulle vilja träna den några gånger tillsammans med någon annan collieägare som tränar samma sport eller så kanske du med en hjälpande hand kan bära priser till lokalområdets utställning en gång per år. Du bestämmer själv och du behöver inte sitta med i LA:ts styrelse för att själv vara aktiv. Känner du att du är rätt person för något av dessa uppdrag så hör av dig till det LA där du kan tänka dig att hjälpa till. Nedan finner du varje LA:s kontaktperson.

Norra: Maria Caxne, norra@svenskacollieklubben.se
Mellersta Norra: Margaretha Carlsson, mellerstanorra@svenskacollieklubben.se
Norra Svealand: Katia Grzechnik, norrasvealand@svenskacollieklubben.se
Södra Svealand: Elisabeth Pettersson, sodrasvealand@svenskacollieklubben.se
Östra: Marie Karlsson, ostra@svenskacollieklubben.se
Västra: Lise-Lotte Häger, vastra@svenskacollieklubben.se
Sydöstra: Christina Johansson, sydostra@svenskacollieklubben.se
Södra: Elisabeth Bauer, sodra@svenskacollieklubben.se

Kommentarer inaktiverade.