Vad är LA-områden?

Vad är LA-områden?

Svenska Collieklubben arrangerar olika aktiviteter om i hela landet, från centralt håll men mest aktiviteter sker i alla våra Lokala aktivitetsområden (LA). Ta en titt i kalendern ser du vad som är på gång!

Svenska Collieklubben består av en central styrelse och av ett antal lokala aktivitetsområdet – LA. Dessa är för närvarande 7 till antalet samt att vi har ett område som inte fullt ut är ett LA utan går under benämningen arbetskommitté för N Svealand.
Alla LA består av en styrelse som väljs lokal på årsmöten i LA.
Alla LA har även var sin representant i LA-kommittén.

LA är geografiskt avskilda men du som medlem kan delta i vilket LA du så önskar. Syftet med LA är att arrangera aktiviteter för collieägare från allt från colliepromenader till officiella utställningar. Varje år arrangeras även Collie-SM där LA turas om att hitta en lämplig plats för detta stora arrangemang.

Du kan själv påverka vad som händer ute i landet genom att vara aktiv i ditt LA. Kontaktuppgifter finns i fliken Hitta ditt LA.

Varmt välkomna!

Här hittar du LA-Nytt, ett infobrev riktat till LA-områdena.