Assistanshund

ASSISTANSHUND

En assistanshund är en civil tjänstehund som antingen underlättar eller är helt avgörande för en person med till exempel en funktionsnedsättning eller sjukdom i dess vardag.


Det finns flera olika typer av assistanshundar, men de vanligaste är:

Servicehundens jobb är att underlätta för sin förare i vardagen, det kan till exempel handla om att plocka upp saker, hämta saker, tända och släcka lampor och larma för hjälp.

Ledarhundens uppgift är att vara ”ögonen” åt en person som antingen har en synnedsättning eller är helt blind. Ledarhundens ska med andra ord hjälpa föraren att ta sig runt både inomhus som utomhus i sin vardag.

Signalhundens jobb är att assistera en hörselnedsatt eller döv person, det kan till exempel handla om att larma föraren när det ringer på dörren, ett brandlarm tjuter eller förarens bebis skriker.

Alarmerande servicehunden kan hjälpa en förare som har diabetes eller epilepsi genom att ibland larma redan när ett epilepsianfall är på väg, eller när förarens blodsocker är på väg neråt. Hunden ska också hämta hjälp, när föraren behöver det.

En collie passar utmärkt som en assistanshund, eftersom de både är intelligenta och följsamma. Collien har även en fallenhet för att läsa av människor och situationer, i och med sin mottaglighet. Mer än att vara behjälplig med praktiska moment i vardagen, är servicehundens även sin förare bästa vän som älskar ovillkorligt, detta är en av grundpelarna i en assistanshunds uppgifter.

För att läsa mer om assistanshundar, och hur man går till väga för att utbilda en sådan kan du besöka Svenska Brukshundsklubbens hemsida