Tjänstehund

TJÄNSTEHUND

En tjänstehund är en arbetande hund som jobbar i tjänst med en förare, vanligtvis inom polisen, tullen, militären, bevakningsföretagen eller räddningstjänsten. Det kan till exempel handla om bombhundar, eftersökshundar, narkotikahundar och bevakningshundar.


Man kan antingen utbilda sin tjänstehund genom företaget/organisationen man arbetar vid, som till exempel ett bevakningsföretag eller inom Försvarsmakten. Man kan också utbilda sin hund genom Svenska Brukshundsklubben, som är en frivillig försvarsorganisation. SBK utbildar räddnings- och patrullhundar, och utbildningen sker på de lokala brukshundsklubbar.

Collien innehar många egenskaper som passar utmärkt för en tjänstehund, och den kommer alltid att med glädje arbeta hårt för att göra det som förväntas av den, men det är viktigt att läsa på vad som krävs för de olika typerna av tjänstehundar, det är exempelvis stor skillnad på vad för egenskaper man vill ha hos en hund som arbetar inom tullen och en hund som arbetar som bevakningshund.

Om du vill läsa mer om tjänstehundar kan du besöka Svenska Brukshundsklubbens hemsida