Vallning

VALLNING

Att använda hundar för vallning har man gjort sedan urminnes tider, idag däremot när det inte är lika vanligt att geneme hushåll har sina egna boskapsdjur har det däremot blivit en uppskattad hundsport, både för själva tävlandet skull men även för att man i många fall vill låta sin hund utveckla de vallinstinkter de har i sitt DNA.


Huruvida en hund har instinkterna att bli en bra vallhund har att göra med rasens egenskaper, men självklart även träning.

Collien har historiskt sett används utbrett som vallhund för olika kreatur, och många collies idag innehar fortfarande de egenskaperna som krävs för att vara utmärkta vallhundar. Samma egenskaper som gör en collie till en bra vallhund är ofta samma egenskaper som man har nytta av i andra hundaktiviteter: egenskaper som samarbetsvilja, driv, självständighet, uppmärksamhet, nyfikenhet och mod.

Det finns två olika vallningstyper, kroppsvallning och eye-vallning. Som namnen beskriver så innebär kroppsvallning att hunden använder sin kropp och dess rörelser för att valla djuren, medan eye-vallning innebär att hunden använder sina ögon för att göra det. Collien är en kroppsvallare, liksom hundraser som beauceron, australian cattle dog och västgötaspets för att nämna några få. Arbetssättet skiljer sig mycket från en eye-vallare som till exempel border collien. De kroppsvallande raserna har en egen förening, www.kroppsvallarna.se, och egna anlagstest och arbetsprov.

Om du är intresserad av att börja valla med din collie kan ett första steg vara att delta på en prova på-helg, där hunden får möta hundvana får och du får se hur den reagerar.

Vallanlagstest

Sugen på att valla ännu mer? Gör ett vallanlagstest (NHAT)! Syftet med testet är att se om hunden har medfödda vallanlag. Under testet bedöms följande egenskaper:
Intressenivå – det vill säga hur intresserad hunden är av djuren
Naturliga förmåga – hur hunden läser av flockens rörelser och andra signaler
Mentala uthållighet – hundens mentala ork, orkar den hålla igång mentalt under hela testet?
Samarbetsvilja/styrbarhet – hur enkelt eller svårt det är att styra hunden trots dess intressenivå

Testet är uppdelat i två delar. Den första delen kallas den sociala delen. Den prövar hundens inställning till människor och andra hundar, ljudkänslighet och samarbete mellan hund och förare. Din hund kan bli godkänd eller underkänd på denna del, och endast hundar som fått godkänt får gå vidare till del två av testet, nämligen mötet med fåren. Det är enkla saker – hunden får gå förbi en grupp människor och en främmande hund, den får komma på inkallning och någon gång skramlar det till i närheten.

I del två bedömer domaren din hunds intresse för fåren och kontakt med fåren, och gör därefter en bedömning på en fyragradig skala av din hunds vallanlag, från Very Good (väl godkänt) till Disqualified (diskvalificerad). Hunden får röra sig fritt runt en fålla, där vallningsvana får finns, medan du själv går runt fållan. Hunden med vallanlag kommer spontant att vilja röra sig så att den är på rakt motsatt sida av fållan – den håller fåren mellan sig själv och dig. Testledarna talar om precis hur du ska göra och allt är ordnat så, att varken fåren, din hund eller du kan bli skadade. Resultatet av vallanlagstestet blir officiellt och syns exempelvis i SKK:s system Hunddata och Avelsdata.

Innan testet är det bra om din collie har träffat får någon eller några gånger tidigare, men det är inget krav. Det är dock ett krav att du är medlem i Svenska Collieklubben eller annan SKK-ansluten klubb. Du anmäler dig till vilket vallanlagstest som helst som utannonseras på Kroppsvallarnas hemsida, eller anordnas av någon kroppsvallande rasklubb.

Klicka här för att läsa om collies som vallar!

Du kan läsa mer om vallning på Svenska Kroppsvallarklubbens hemsida