Regler för SM-Vinnare och SCK:s VP

Regler för SM-Vinnare och SCK:s VP

Generella regler:
Föraren måste vara medlem i Svenska Collieklubben
Hunden måste vara svenskägd och svenskregistrerad

Svenska Mästare i Bruks och SCK:s VP Bruks

Tävlan avgörs i Elitklass enligt officiella regler. Grenarna spår och sök arrangeras. En total mästare koras. Totalpoängen är densamma för spår och sök i elitklass.
Vinner gör det ekipage med högsta poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst godkänt resultat.

Vid samma poäng vinner det ekipage som har högst poäng på:
1. Huvudmomentet (spår eller sök)
2. Totalpoäng i specialmomenten (spår eller sök samt uppletande)
3. Vid fortsatt lika poäng delas titel


Svensk Mästare Lydnad och SCK:s VP Lydnad

Tävlan avgörs i klass 3 enligt officiella regler.
Vinner gör det ekipage med högst poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst 2:a pris.
Finns ingen i klass 3 så tillfaller priset den med högst poäng i klass 2.

Vid lika poäng vinner det ekipage med högsta poäng på:
1. Moment fritt följ
2. Moment Sändande med dirigering, läggande och inkallning (Rutan)
3. Vid fortsatt lika poäng delas titel


Svensk Mästare Rallylydnad och SCK:s VP i Rally

Tävlan avgörs i Mästarklass enligt officiella regler.
Vinner gör det ekipage med högst poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst 70 poäng.


Svensk Mästare Agility och SCK:s VP i Agility

SM titeln delas ut till finalvinnaren.


Appellmästare

Tävlan avgörs i appellklass enligt officiella regler. Grenarna spår och sök arrangeras. En total appellmästare koras. Totalpoängen är densamma för spår och sök i appellklass. Vinner gör det ekipage med högsta poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst godkänt resultat.

Vid samma poäng vinner det ekipage som har högst poäng på:
1. Huvudmomentet
2. Totalpoäng i specialmomenten
3. Vid fortsatt lika poäng delas titel


Rasmästare Lägre-Högre klass

Tävlan avgörs i Lägre-Högre klass enligt officiella regler. Grenarna spår och sök arrangeras. En total Rasmästare Lägre-Högre klass koras. Totalpoängen är densamma för spår och sök i Lägre-Högre klass.
Vinner gör det ekipage med högsta poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst godkänt resultat.

Vid samma poäng vinner det ekipage som har högst poäng på:
1. Huvudmomentet
2. Totalpoäng i specialmomenten
3. Vid fortsatt lika poäng delas titel


Rasmästare Lydnadsklass startklass & klass 1-2

Tävlan avgörs i startklass, samt klass 1–2 enligt officiella regler.
Vinner gör det ekipage med högst snittpoäng oavsett klass. Dock lägst ett 2:a pris för att vinnare ska koras. Vid lika poäng vinner det ekipage som tävlat i högsta klassen.


Rasmästare Rallylydnad

Tävlan avgörs i nyböjarklass-avancerad klass enligt officiella regler.
Vinner gör det ekipage med högst poäng. Ekipaget måste ha uppnått lägst 70 poäng.
Vid lika poäng vinner den som har erövrat poängen i den högre klassen.