Vandringspriser Collie SM

Statuter VPR Collie SM
SCK:s VPR ska vandra i 10 år och därefter delas ut till den ägaren som har flest inteckningar i VPR.
Boken som medföljer så ska vinnaren sätta in ett kort på vinnande hund , hundens & ägarens uppgifter, återlämnas till arrangören till nästkommande SM

SCK:S VPR till vinnande Bruks
Räkna samman poängen och den med högst poäng erhåller VPR.
Om det ändå står lika räknas högst poäng enl följande
1. Huvudmomentet
2. Totalpoäng i specialmomenten

SCK:S VPR till vinnande Lydnad
Räkna samman poängen och den med högst poäng erhåller VPR.
Om det ändå står lika räknas högst poäng enl följande
1. Moment 3 (fritt följ),
2. Moment 5 (Inkallande med stå och ligg)
3. Moment 6 (Sändande med dirigering, läggande och inkallning).

SCK:S VPR till vinnande Agility
VPR delas ut till vinnaren i finalen.

SCK:S VPR till vinnande Rallylydnad
Vinner gör det ekipage med mest poäng
Om flera ekipage har samma poäng, då avgörs vinnaren på en ny bana bestående av 10 moment, varav 4 skall vara från mästarklass.

SCK:S VPR till BIS vinnande hund på Collie SM
BIS vinnande hund får tillgodo räkna sig 5 poäng per anmäld Collie i officiell klass på utställningen
ex. 20 st korthår och 30 st långhår så blir poängen = 100 poäng
detta ska nedtecknas i SM pärmen Utställning som SCK centralt ansvarar för.
i denna ska även en katalog förvaras

Springmist VPR  till BIS Bruksprovsklass.

  • Priset ska vara ständigt vandrande.
  • Priset ska delas ut på Svenska Collieklubbens SM eller om SM inte anordnas på huvudutställningen varje år.
  • Vinnande hund blir den hund som av domaren utses till BIS-bruksprovsmeriterade hund för dagen, av raserna kort eller långhårig collie.
  • Är det ingen hund anmäld i bruksklass i något av hårlagen delas priset inte ut.
  • Plakett med hundens titlar och stamtavlenamn ska fästas på vandringsprisets sockel, detta bekostas av vinnaren.
  • Vinnaren av priset tillser att priset finns på plats på utställningsdagen året efter.
  • Om utställningsreglerna ändras och bruksklass försvinner återgår priset till instiftaren av priset.