VI SÖKER DIG!

Här nedan är hela långa listan med mål från årets årsmöte och några som följer med från förra året. Vi behöver dig som vill vara med och bidra. som ni medlemmar har gett styrelsen i uppdrag att jobba med:

Styrelsen har kommit fram till att vi ska jobba målstyrt utifrån de mål som årsmötet gett oss. Det betyder att vi kommer göra om klubbens organisation av kommittéer och projekt, och delvis skapa nya kommittéer med delvis nya arbetsuppgifter, utformade efter målen från årsmötet.

De kommittéer som vi redan nu vet kommer finnas kvar är redaktionen för Colliebladet samt LA-kommittén.

Vi söker dig som vill jobba tillsammans, för klubbens skull, för att så bra som möjligt kunna uppfylla årsmötets, dvs medlemmarnas mål för klubben.
Alla som var delaktiga i olika kommittéer och arbetsgrupper under förra verksamhetsåret blir i dagarna kontaktade med förfrågan om fortsättning.

Målen är många, se lista här nedan. Vilken fråga brinner du för? Var känner du att du kan bidra? Maila någon i styrelsen och ange gärna vilket mål du vill arbeta med och på vilket sätt.  

/Styrelsen för Collieklubben

 • Att fortsätta arbeta för att öka antalet medlemmar
 • Att fortsätta utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde
 • Att fortsätta samarbetet med Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV
 • Att medverka vid mässor och andra större evenemang för att profilera collien som den utmärkta allroundhund den är
 • Att arbeta tillsammans med SKK/SBK för att nå ökad samsyn i rasklubben gällande colliens mentalitet
 • Att Colliebladet kommer ut 4 ggr / år
 • Att öka annonsintäkterna för Colliebladet
 • Att se till att vår kommunikationsplan blir ett levande dokument i hela organisationen
 • Att genomföra konferens för LA och aktivitetsgrupper
 • Att se över indelningen och storleken på Lokalområden/aktivitetsgrupper
 • Att fortsätta arbetet med projekt Mentalt Sund Collie
 • Att inom Projekt Mentalt Sund Collie: Säkerställa MI listorna i framtiden.  Sprida kunskap om vikten att mentalbeskriva sin collie.
 • Att öka antalet MH beskrivna collies.
 • Att fortbilda funktionärer inom klubben.
 • Att verka för att Mentalindex gällande N/O  för kullar ska ligga på >100
 • Att verka för att HD-index för kullar ska ligga på >100
 • Att fortsätta arbeta för att nå målen som sätts upp i RAS om en mentalt och fysiskt frisk collie

Mål från förra året som flyttas med till 2019:

 • Att inom ramen för projekt mental sund collie införa en certifiering av planerade valpkullar på hemsidan där det tydligt framgår vilka kullar som uppnår klubbens mål på Mentalindex över 100
 • Att fortsätta sprida kunskap om mentalindex till alla klubbens medlemmar och blivande valpköpare
 • Att utveckla ett tydligare organ där valpköpare kan få information om vad de behöver tänka på vid val av uppfödare
 • Att se över den genetiska avelsbasen

Intresseanmälan kan göras till ordforande@svenskacollieklubben.se

Kommentarer är avstängda.