Utställnings- och championatsregler från 2022-01-01

Nu finns de nya Utställnings- och championatsreglerna ute på SKK:s hemsida

De gäller 2022-01-01 2026-12-31.

Nyhet är att alla bruksraser behöver arbetsmerit både för att ta cert och för championatet. Det har varit en lång process med SBK där vi har haft synpunkter på vilken nivå på arbetsmeriter som ska krävas. Vi har ju idag inga krav på meriter för att ta cert varför vi önskade lägre nivå på kraven.

https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Regler–riktlinjer/utstallnings–och-championatregler-20222026/

Som ni ser här ovan så införs 2023 ett nationellt cert för IPO Nordic Style så att även collie kan ta cert på Nordic Style. KUL!