Avelsansvar

Återdelegering av avelsansvar för collie till Svenska Collieklubben Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutade vid sitt möte den 17 oktober 2023, att bifalla rasklubbens begäran om att återlämna avelsansvaret för collie till Continue Reading →

Rapporter SBK

Rapporter SBK Uppföljning RAS alla bruksraser På Svenska Brukshundklubbens webb finns uppföljningar av RAS (en jämförelse för några av de vanligaste målen) för de raser Brukshundklubben har avelsansvar förför alla Continue Reading →

Regelrevidering 2022

REGELREVIDERING 2022 BRUKS LYDNAD RALLYLYDNAD Vart femte år revideras reglerna för de hundsporter som Brukshundklubben (SBK) är huvudman för, nu gäller 2022-2026. UTSTÄLLNINGS- OCH CHAMPIONATSREGLER 2022 Utskottet AVEL OCH HÄLSA Continue Reading →

Info utställning

Utställning  Hundutställningar kan anordnas av olika aktörer, vilket i början kan vara lite förvirrande.Collien är en av flera bruksraser som SBK (Svenska Brukshundklubben) har avelsansvar för.SCK (Svenska Collieklubben) ligger under Continue Reading →