Hälsa

Collie är en förhållandevis frisk ras, men Collie Eye Anomaly (CEA) och höftledsdysplasi (HD) förekommer.

collieöga

Ögon:

CEA (Collie Eye Anomaly) är ett samlingsnamn för ärftliga och medfödda defekter i näthinnan hos collie. CEA delas in i primära och sekundära symtom, där de sekundära symtomen numera är sällsynta och utgörs av näthinneavlossningar och blödningar i ögat. Primära symtom är CRD och colobom. CRD graderas, och är i sina lindrigaste former troligen inget som förosakar något obehag eller påvisbar synnedsättning hos hunden. CRD förvärras inte heller med tiden.Ungefär 70-80% av alla collies har CRD. Colobom förekommer men är relativt ovanligt. Man beräknar att nästan alla collies är anlagsbärare för CEA. Förekomsten av CEA fastställs genom en särskild undersökning utförd av en ögonspecialiserad veterinär. Ögonspeglingen är smärtfri och utförs på vaken valp vid 6 till 10 veckors ålder. SCK rekommenderar att valpar skall vara ögonspeglade vid leverans och att collies som ska användas i avel omspeglas efter ett års ålder.
Här kan du läsa mer om CEA >>

Höftleder:

HD, höftledsdysplasi eller höftledsfel, är en felaktig utveckling av höftleden. Det är en relativt vanlig skelettrubbning hos många raser och är en ärftlig defekt. HD graderas från A till E och fastställs genom röntgen av hunden. Hunden måste vara äldre än 12 månader vid tidpunkten för undersökningen. Det är viktigt för dig, din hund och rasen i stort att så många som möjligt röntgas för att vi i framtiden ska kunna öka antalet friska individer. Svenska Collieklubben har sedan några år tillbaka fastslagit en avelspolicy där vi strävar efter att få så många collies som möjligt HD-röntgade.
Här kan du läsa mer om HD >>

HD-index:

Den 16 januari 2016 fick långhårig collie HD-index. Här kan du läsa mer om HD-index.
HD-index lh collie 2016 >>

Här kommer en uppdatering över HD-index för långhårig collie fram till oktober 2017.

HD index oktober 2017

Andra förekommande sjukdomar:

ED, armbågsdysplasi, förekommer hos collie men är inget stort problem inom rasen. Collieklubben har därför inte några rekommendationer avseende ED-status. Däremot ska hundar som har konstaterad ED grad 1 eller sämre inte användas i avel, då det strider mot SKK:s grundregler. Klubben uppmuntrar dock uppfödare att informera sina valpköpare om det positiva i att ED-röntga.

MDR1. I början av åttiotalet lanserades ett nytt preparat, där det verksamma ämnet kallas för ivermektin. Detta är ett antiparasitärt preparat med mycket brett spektrum. Bland annat var det ett enkelt sätt att behandla skabb; några injektioner och hunden blev frisk! Det visade sig dock att inte alla hundar tålde preparatet, och framför allt raser där collie var involverade. Fenomenet med collies som var överkänsliga för ivermektiner, beskrevs första gången 1983. En del, men inte alla, fick allvarliga biverkningar av preparatet. Dessa biverkningar kunde vara allt från ökad salivering, rörelsestörningar såsom t ex vinglighet, blindhet, koma, påverkan på andning och död. Under åttio- och nittiotalet gjordes många undersökningar för att försöka fastställa varför just dessa raser var drabbade, men det var inte förrän i början av 2000-talet som man kom lösningen på spåret. Det visade sig att de hundar som inte tål ivermektin har en mutation i sitt DNA, i den lokus som kallas för MDR1. Läs mer!

Livmoderinflammation, detta är en av de vanligaste sjukdomarna som drabbar tikar. Flera vetenskapliga undersökningar och granskningar av försäkringsbolagens skadestatistik visar att collie-tikar, oftare än andra raser, drabbas av denna sjukdom. Läs mer!