HD-index

HD-index

Idag finns ett avelsinstrument framtaget av SKK, HD-index, gällande höftledsdysplasi (HD). Det finns för långhårig collie sedan 2016-12-31.

Index innebär att man förutom individens eget röntgenresultat för HD, även tar hänsyn till släktingarnas resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende höftledsresultat.

Detta preliminära kullindex beräknas som föräldradjurens genomsnittliga index för HD/ED vid parningstillfället, det vill säga som (index mor + index far) /2. Preliminärt kullindex är således ett statiskt värde baserat på den information som fanns vid parningstillfället. Ett preliminärt kullindex över 100 innebär att avkommorna förväntas få ett index för HD/ ED som är bättre än rasens genomsnitt. När hunden själv sedan är röntgad får den ett individuellt index publicerat.

Index för HD skattas rutinmässigt varje vecka och index för HD publiceras på SKK:s onlinetjänst Avelsdata.

Här kan du läsa mer om HD-index >>