Mentalitet

Collie är vänlig till sinnelaget, lättlärd, lyhörd och arbetsvillig. Den ska inte vara nervös eller aggressiv. Den har ingen stor jaktlust och har lätt att umgås med andra hundar och djur.

Mentalbeskrivning hund
– MHMH_dumpe

Collierasen förvaltas av Svenska Brukshundklubben, man har därför beslutat att samtliga raser som går under klubben ska ha krav på att genomgå MH (mentalbeskrivning)för tävling ock för avel. Att vara en s.k. brukshund är inte någon ras och ska inte liknas med andra raser som ingår under namnet. Beskrivningen ska vara ett verktyg för att se vad som finns i hunden, det finns inte något som direkt varken bra eller dåligt, utan det är upp till betraktarens egna skön. En beskrivning genomförs på ca 45 min och kan skilja sig mycket beroende på väder, vind och var du utför bekrivningen, SBK arbetar på att göra den mer likvärdig över hela landet.

Du kan läsa mer om MH på Svenska Brukshundsklubbens hemsida

MH-broschyr från 2012 >>

Mentalindex – MI

Vi i Svenska Collieklubben arbetar omkring rasens mentalitet. Vi bland annat drivit projektet Mentalt Sund Collie, ett pilotprojekt som drevs fram till 2014 tillsammans med SKK och SLU, vars mål var att underlätta för uppfödarna att välja hundar till ompensation för sin egna individ. Projektet har drivits som en uppsats genom utfrågning av collieägares uppfattning om sin ras. Det visade sig att över 85 % skulle välja Collie även vid köp av sin nästkommande hund.
Mental Sund Collie fortsätter sitt arbete i SCK:s regi och ansvarig för den gruppen är Margaretha Carlsson sammankallande, Elisabeth Landfors samt Kerstin Persson.
Läs gärna mer under Mentalindex.

Mentalindexet bygger helt på MH så har din hund inte gjort MH så får den heller inget index.
Du hittar föräldradjurens MH på SKK Hunddata och det är offentlig information. Där finns också hundens stamtavla, hälsostatus och tävlingsresultat. Det är önskvärt att man även som valpköpare går MH med sin hund för att utvärdera aveln, även om just den individen inte går i avel. För närvarande gör nästan 50 % av alla colliehundar MH och det är oerhört viktigt att så många collies som möjligt kommer till start på MH. När hunden är mellan 12-18 månader är det lämpligt att gå på ett MH.

MH_spoken_avkladdOm du är ny på rasen be din uppfödare om hjälp att läsa ett MH det är inte så lätt att tolka då mycket av texten som står kan kännas svår att förstå, du ska heller inte jämföra Collie med någon annan ras. Läs gärna om MH, Mentalindex och kolla på SKK Hunddata och besök beskrivningar, och uppfödare för att själv skaffa dig en uppfattning om vilken collie du väntar dig. Det finns ingen som garantera något utifrån enbart tester då det är djur vi handhar.

Collien är en underbar ras, följsam och kärvänlig samt aktiv och arbetsvillig. Kika in bland våra olika aktiviteter för att hitta inspiration till vad du kan hitta på tillsammans med din collie!

blm kh tunnel