Vallning

VALLNING

Att använda hundar för vallning har man gjort sedan urminnes tider, idag däremot när det inte är lika vanligt att geneme hushåll har sina egna boskapsdjur har det däremot blivit en uppskattad hundsport, både för själva tävlandet skull men även för att man i många fall vill låta sin hund utveckla de vallinstinkter de har i sitt DNA.


Huruvida en hund har instinkterna att bli en bra vallhund har att göra med rasens egenskaper, men självklart även träning.

Collien har historiskt sett används utbrett som vallhund för olika kreatur, och många collies idag innehar fortfarande de egenskaperna som krävs för att vara utmärkta vallhundar.

Det finns två olika vallningstyper, kroppsvallning och eye-vallning. Som namnen beskriver så innebär kroppsvallning att hunden använder sin kropp och dess rörelser för att valla djuren, medan eye-vallning innebär att hunden använder sina ögon för att göra det. Collien är en kroppsvallare.

Om du är intresserad av att börja valla med din collie kan ett första steg vara att genomgå ett vallanlagstest. Syftet med testet är att se om hunden har medfödda vallanlag. Under testet bedöms följande egenskaper:

Intressenivå – det vill säga hur intresserad hunden är av djuren
Naturliga förmåga – hur hunden läser av flockens rörelser och andra signaler
Mentala uthållighet – hundens mentala ork, orkar den hålla igång mentalt under hela testet?
Samarbetsvilja/styrbarhet – hur enkelt eller svårt det är att styra hunden trots dess intressenivå

Klicka här för att läsa om collies som vallar!

Du kan läsa mer om vallning på Svenska Kroppsvallarklubbens hemsida