Collieägarutbildning

På Colliekonferensen i Västerås 2011 så föddes Collieägarutbildningen. Denna sker i cirkelform ute i de lokala aktivitetsområdena i samarbete med Studiefrämjandet.

collietik_2valpar_springerInledning
Collieägarutbildningen vänder sig inte bara till uppfödare utan till alla som vill veta mer om sin hund. Utbildningen baseras på vissa bitar av SKK:s uppfödarutbildning men har kompletterats med mer om beteende och med fokus på collierasernas RAS.

Här hittar du hittar aktuella utbildningar:
Kalender

Det finns totalt 6 avsnitt som vardera omfattar ett visst antal lektioner. Man kan genomföra de olika avsnitten i valfri ordning. Man kan även välja att ha cirkeln på valfritt antal träffar där en eller flera lektioner gemomförs. Det finns heller inga tidskrav avseende hur snabbt man måste genomföra hela utbildningen.

Vissa delar av utbildningen (genetiken) kräver en föreläsare. Det kan då vara lämpligt att intilliggande lokalområden genomför dessa delar gemensamt. Man kan även tänka sig att man genomför någon del i samarbete med en lokal brukshundklubb eller länsklubb. I avsnittet beteende ingår SBK:s kurs M1 Allmän mentalkunskap.

Här hittar du huvuddokumenten för Collieägarutbildningen:
Collieägarutbilning ver 18 – huvuddokumentet
OH collieägarutbildning länk till huvudpresentationen

Varje lokalområde har fått följande litteratur:

 • 1 pärm med info från Studiefrämjandet
 • Svenska Collieklubbens raskompendium
 • SKK:s Juridikbok (JB)
 • SKK:s Avelsbok (AvB)
 • SKK:s Anatomibok (AnB)

Pdf-filer:

 • Svenska Collieklubbens RAS-dokument för lång- och korthårig collie
 • SRD 2011-01-11 (pdf) (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar)
 • Rasstandard för kort & långhårig collie
 • Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt SJVFS 2008:5
 • SKK:s Grundregler
 • SKK:s Studiehandledningar för Juridik, Genetik, Anatomi samt Parning och valpning
 • Artiklar ur Hundsport om genetik (3 stycken)
 • SKK:s avtal

Filer för ANATOMIN (del 1):

anatomi-uppfodarutbildning-oh-tassar
anatomi-uppfodarutbildning-oh-skelettdelar
anatomi-uppfodarutbildning-oh-Muskler
anatomi-uppfodarutbildning-oh-kroppsdelar
anatomi-uppfodarutbildning-oh-kotpelaren och korset
anatomi-uppfodarutbildning-oh-inre organ
anatomi-uppfodarutbildning-oh-info om ändringar jmf boken
anatomi-uppfodarutbildning-oh-hundens tandformel
anatomi-uppfodarutbildning-oh-hundens permanenta bett
anatomi-uppfodarutbildning-oh-fram och bakben
anatomi-uppfodarutbildning-oh-exempel på bettformer

SRD 2011-01-10 -A7
SKK Anatomi-studiehandledning-uppfodarutbildning
OH om SRD för collie SCK 15 okt 2011

Ta kontakt med Studiefrämjandet
Studiefrämjandet arbetar på kommunnivå. Ta tidigt kontakt med dem i de kommuner som ni avser att hålla utbildningen i . Det kan gälla olika regler för olika kommuner i form av vad Studiefrämjandet kan erbjuda.

/ Styrelsen 

Kontaktpersoner:
Anja Rydén Gramner
Mobil: 073-982 09 08
E-post: ordforande@svenskacollieklubben.se

Bosse Karlsson
E-post: viceordforande@svenskacollieklubben.se