Angående Colliebladet

Vi i styrelsen har dessvärre fått information från redaktionen för Colliebladet att de avgår från och med senaste numret (handboken). Alla i redaktionen har andra arbeten att sköta och har mycket begränsad tid att jobba med Colliebladet. Alla är ju också Collieägare som vill vara aktiva med sina hundar. Ändå har man ställt upp och sett till att medlemmarna har fått ett Collieblad att läsa under flera års tid. Det är kämpigt att få ihop en tidning och mycket jagande läggs på att få in artiklar från ibland motvilliga skribenter. Ibland har det blivit felaktigheter i tidningen vilket är jättetråkigt både för berörda och redaktionen. Det är också en hel del klagomål på allt från försenad tidning, tråkiga artiklar och för lite matnyttigheter. Allt detta blir naturligtvis tungt att hantera för en redaktion som gör en helt ideell insats.

Collieklubben står alltså nu utan redaktion för Colliebladet och framtiden är osäker. Vi behöver därför så fort möjligt få veta om det finns några medlemmar i klubben som skulle vilja ta på sig att jobba med att se till att vi kan få vårt Collieblad även i framtiden. Arbetet är dessvärre helt oavlönat, men ibland kan man kanske i alla fall få lite uppskattning om något blir bra! Alla typer av insatser behövs, skribenter, layout kunniga, tekniskt kunniga på sättning av bladet, annonsjagare m.fl..

Anmäl intresse till Ordförande eller Vice Ordförande.

Alf

Kommentarer inaktiverade.