Arbete i Collieklubben under 2021

Arbete i Collieklubben under 2021

Följande har styrelsen arbetat med sedan årsmötet i mars 2021:

Uppfödare erbjuds Uppfödar-NHAT

Skaffat en profilshop via Prima4You

Deltagit i avels och hälsas arbete med slutligt förslag till utställnings- och championatsregler

Haft ett medlemsmöte på Collie-SM i Timrå

Deltagit på RASRUS-konferensen i oktober

Arbetat med RASK (Rasklubbarnas samarbetskommitté) för rasklubbarna viktiga frågor

Tagit fram en MH-rosett (sålt 72 stycken)

Tagit fram ett diplom för MH

Uppdaterat hemsidan med ny rasstandard för korthårig collie

Arbetat med PRA, kontakt med SLU

Startat projekt Samarbete SBK med fokus på få fler till MH

Brev till distrikt och lokalklubbar om hjälp med MH

Börjat boka upp ett antal MH till under 2022 i hela landet

Startat upp SKK:s Uppfödarutbildning för medlemmar den 19 oktober

Skrivit brev till hanhundsägare i två omgångar:

  1. Till de med 33 eller fler avkommor
  2. Till de som gått i avel

Uppdaterat hemsidan gällande användning av hanhundar i avel

Lagt ut lista på hemsidan för hanar med antal valpar/barnbarn

Gett ut 3 nummer av Uppfödar-Nytt

Genomfört möten med LA-kommittén

Uppdaterat LA-pärmen på hemsidan med broschyrer för nedladdning

Skickat in ansökan om utställningar för 2023

Skickat ut Prova-på-SCK till nya collieägare

Arrangerat vårt första NHAT

Lagt ut Alla kullar för 2020 och regelbundet uppdaterat för 2021 på hemsidan

Påbörjat planering av Colliekonferens i oktober 2022

Beslutat hålla årsmötet digitalt den 26 mars

Skapat formulär för att ansöka om priser för utdelning på årsmötet

Slutligen fått ihop en lista med kontaktpersoner för alla SBK-distrikten

Svarat på frågor från avels och hälsa om ålder exteriörbeskrivning samt löptik på MH/MT

Tagit in fler offerter för tryck av Colliebladet

Utgivningsplan för 2022 för Colliebladet

Beslutat om Alla kullar med 100% MH och/eller röntgen till Handboken

Kommentarer är stängda.