Årsmöte 2024

Extra nomineringsperiod

Svenska Collieklubbens valberedning har hos Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse begärt extra nomineringsperiod. Begäran har bifallits.

Hör upp alla medlemmar!

Vi saknar ett förslag till styrelsesuppleant. Nu måste vi i valberedningen ha er hjälp att hitta en kandidat. De personer, som ni tipsar oss om, behöver ni inte ha tillfrågat själva. Om vi bedömer att det kan vara en tänkbar kandidat, så kommer vi själva att ta de nödvändiga kontakterna.

Skicka era förslag till: valberedning@svenskacollieklubben.se

För att ni ska vara säkra på att vi har fått förslaget, så kommer vi att skicka en kvittens.

Processen ser ut enligt följande:

2024-02-05 – Senaste datum som medlemmarna meddelas om den extra nomineringsperioden.

2024-02-08 – Nomineringsperioden öppnas. Medlemmarna börjar lämna in förslag till valberedningen.

2024-02-12 – Sista dagen, som medlemmarna kan lämna in förslag till valberedningen.

2024-02-15 – Valberedningen offentliggör sitt preliminära förslag till fyllnadsval av styrelsesuppleant.

2024-02-16 – Medlemmarna börjar lämna in alternativa förslag till styrelsesuppleant direkt till styrelsen.

2024-02-20 – Sista dagen som medlemmarna kan lämna in förslag direkt till styrelsen.

2024-02-25 – Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen. Nomineringsperioden avslutas.

Därefter integreras fyllnadsvalet i den ordinarie valordningen.

Svenska Collieklubbens valberedning 2023–2024
Jan Klerung, sammankallande

Kommentarer är stängda.