Årsmöte 2024

Extra nomineringsperiod – valberedningens preliminära förslag

Här presenteras valberedningen preliminära förslag till fyllnadsval av styrelsesuppleant tillsammans med presentation (pdf).

Medlemmar som önskar nominera alternativa förslag till styrelsesuppleant gör detta senast den 20 februari till styrelsen: sekreterare@svenskacollieklubben.se

Styrelsen lämnar sedan samtliga inkomna förslag till valberedningen den 25 februari, därmed är den extra nomineringsperioden avslutad.

Kommentarer är stängda.