Årsmöte 2024

Valberedningens preliminära förslag

Nu har valberedningen kommit med sitt första förslag inför årsmötet 2024.

Valberedningens preliminära förslag (pdf)
Presentation Bodil Jonsson (pdf)
Presentation Håkan Dahlbom (pdf)

Medlem i Svenska Collieklubben kan senast den 15 december 2023 nominera ytterligare kandidater. Förslag skickas till styrelsen och klubbens sekreterare, sekreterare@svenskacollieklubben.se


Ur stadgarna § 10 Valberedning. Moment 2 Valordning

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;

  • vilken funktion som avses,
  • namn,
  • en kort presentation och
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.

Kommentarer är stängda.