Motioner – årsmöte

Motion till Svenska Collieklubbens årsmöte 2024

Vi vill påminna om att du som medlem i Svenska Collieklubben kan lämna motion till klubbens årsmöte. Motionen ska vara skriftlig och oss tillhanda senast den 20 oktober 2023.

Skicka din motion till sekreterare@svenskacollieklubben.se

Kommentarer är stängda.