Enkät för uppfödare om bruksprov

Enkät för uppfödare om bruksprov

ProjektGrupp Bruks 2025 är en centralt tillsatt grupp för att ta reda på hur vår Brukssport kan utvecklas, öka kunskap samt intresse för våra brukssporter, och därigenom få fler att vilja delta i vår verksamhet.

Den här enkäten riktar sig till uppfödare av bruksras så nu har ni möjligheten att tycka till.
Hur viktigt är bruksprov för ditt avelsarbete, om inte – varför då, finns det några moment eller annat som du tittar på.
Hur tycker du att brukset kan utvecklas, hur ska vi få fler tävlande, ser du några hinder med dagens prov m.m.

Länk till enkät >> PG Bruks 2025 Avel

Alla kullar 2024

Alla kullar 2024

Här hittar du alla kullar som är registrerade hitintills under 2024.


Klicka på länken (Alla kullar 2024 i rutan längre ner) nedan kommer du direkt till rätt sida.
Här redovisas status för kullens föräldrar avseende höfter, mentalitet mentalindex Nyfikenhet/Orädsla samt skott, om föräldradjuren är omlysta som vuxna samt om de ställs ut eller exteriörbeskrivits. Om hanen är utlandsägd så anges det och då finns ingen information om hanen. Det kravet som finns är att hanen måste vara röntgad med grad A eller B.

Vill du veta mer om mentalindex så följ denna länk: https://svenskacollieklubben.se/avel/mentalindex/

Ansökan öppnas för priser som delas ut på årsmötet

Ansökan öppnas för priser som delas ut på årsmötet

Länk till ”Priser att söka för utdelning på årsmötet” >>

På årsmötet den 20 mars 2024 kommer ett antal priser att delas ut. VU har nu öppnat för ansökan till de olika priserna. På länken ovan kommer ni till den sida där alla priser listas, det finns beskrivet hur man ansöker om respektive pris samt att längst ner på sidan finner ni statuterna.

Nytt för i år är att ni som var med i Handboken (korad, champion) nu måste ansöka på nytt.

Sista datum för anmälan är 15 februari.

Välkommen med din ansökan.

HAMILTONPLAKETTEN 2023

Ännu en uppfödare av collie erhåller Hamiltonplaketten!

Svenska Collieklubben uppmärksammar härmed och vill gratulera Elisabeth Pettersson, kennel Springmist’s för att vara en av uppfödarna som på 2023 års Kennelfullmäktige, tilldelas Hamiltonplaketten.
I Collieblad nr 4 kommer en artikel om kennel Springmist’s.

FAKTA
Hamiltonplaketten kan tilldelas en person/personer som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och därigenom främjat Svenska Kennelklubbens syften på ett uppenbart sätt.

KRITERIER
För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren/mottagarna ha haft en aktiv uppfödningsverksamhet under minst tio år av aktuell ras. Bruks- och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person/personer som på annat sätt gjort en utomordentlig insats för hundaveln.
Verksamheten får inte strida mot Svenska Kennelklubbens grundregler, inte heller får uppfödningen/avelsarbetet strida mot SKKs policy. Finns hälsoprogram för aktuell ras ska uppfödningen visa prov på en utmärkt hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons/personers hundhållning i stort beaktas.

Uppföljning RAS – första halvåret 2023

Uppföljning RAS – första halvåret 2023

RAS är en förkortning för Raspecifika avelsstrategier vilket i princip är samma sak som avelspolicy.

Nu hittar du uppföljning av avelspolicyn (RAS) för första halvåret.
Här ligger även måluppfyllelsen för det som enligt RAS ska följas upp; HD, omlysning, MH, MT, Utställning/Exteriörbeskrivning samt Bruksprov.
https://svenskacollieklubben.se/avel/uppfoljning-ras >>

Vi har även uppdaterat avelsstatistiken samt Kennelstatistik.

Under Avelsstatistik hittar du nya filer.
https://svenskacollieklubben.se/avelsstatistik >>

Under Uppfödarstatistik hittar du även här nya kennelstatistik.
https://svenskacollieklubben.se/uppfodarstatistik >>