Diplom

Nya diplom och utskick

Vi ber om ursäkt för att framtagande av nya diplom dragit ut på tiden och därmed utskick av diplom dröjt. Vi har inte glömt er!

Stort tack för ert tålamod!

Information anmälan inför årsmötet 2024

Välkommen att registrera dig och delta på Svenska Collieklubbens årsmöte 2024.

Årsmötet börjar klockan 18.00, onsdagen den 20 mars, 2024.
Du kan ansluta till mötet från 17.30. Vi ber att du ansluter i god tid så årsmötet kan starta enligt plan.

Årsmötet sker via Zoom och för att delta behöver du registrera dig i förväg:
https://zoom.us/meeting/register/tJYpfu6vpzMrGNP2_PBwBGM50f7rULs_IYbt

Så snart din registrering blivit godkänd skickas automatiskt årsmöteslänken via e-post till den e-postadress du angivit i din anmälan.

Registrera dig senast den 18 mars så vi hinner godkänna din anmälan i tid.

Viktigt!
Vi ber dig observera att den länk du får till årsmötet är din personliga. Du ska inte dela denna länk till någon annan. Om du inte hittar länken till årsmötet vänligen skicka meddelande om detta till sekreterare@svenskacollieklubben.se så ser vi till att ett nytt e-postmeddelande skickas till dig med din personliga länk.

I det fall du delar din personliga länk med någon annan, kan det innebära att denne tar din plats och du själv kommer inte in på mötet. Endast en person kan delta via den länk du får.
Svenska Collieklubben tar inte ansvar för eventuella följder i händelse av att du delar din länk och det inte uppmärksammas att någon annan tagit din plats och figurerar under ditt namn vid årsmötet.

Om du inte har ditt medlemsnummer tillgängligt så hittar du det på https://brukshundklubben.se/mina-sidor. Logga in med namn och lösen eller via BankID.

Behöver du hjälp kontaktar du Lena Ögren medlem@svenskacollieklubben.se (medlemsansvarig) så försöker hon hjälpa dig med ditt medlemsnummer. Du behöver ett aktivt medlemskap i klubben för att kunna delta.

Väl mött!
/ Svenska Collieklubbens styrelse

Inbjudan onlinekonferens

SBK Hundhälsa 2024

Inbjudan till onlinekonferens för SBK-medlemmar och medlemmar i rasklubbarna!

  • Ta del av senaste forskningen kring fysisk aktivitet, träning och skador hos svenska SBK tävlingshundar inom lydnad, rallylydnad, bruks och agility.
  • Lär dig om överhettning hos hundar i varmt väder.
  • Lär dig strategier för vad du ska vara uppmärksam på för att din och andras hundar ska må bra under träning och tävling.

Föreläsare: Ann Essner, djurfysioterapeut och forskare, UG Hälsa och Friskvård. Catarina Kjellerstedt, veterinär, UG Hälsa och Friskvård. Staffan Nordin, bruksprovsdomare, UG Bruks.

Anmäl dig här: https://forms.office.com/e/pnjdCLTubG
Länk till info om eventet: https://brukshundklubben.se/event/sbk-hundhalsa-2024

Datum: 21 april 2024
Tid: 14:00 – 18:00
Plats: via ZOOM

Sista anmälningsdag: 2024-04-18

En Zoom-länk, där du ansluter till onlinekonferensen, kommer att mailas ut till den mailadress du angivit i anmälan senast 2024-04-19.

Frågor? Kontakta utskottet för avel och hälsa, avelhalsa@brukshundklubben.se

Årsmöte 2024

Extra nomineringsperiod – valberedningens preliminära förslag

Här presenteras valberedningen preliminära förslag till fyllnadsval av styrelsesuppleant tillsammans med presentation (pdf).

Medlemmar som önskar nominera alternativa förslag till styrelsesuppleant gör detta senast den 20 februari till styrelsen: sekreterare@svenskacollieklubben.se

Styrelsen lämnar sedan samtliga inkomna förslag till valberedningen den 25 februari, därmed är den extra nomineringsperioden avslutad.

Årsmöte 2024

Extra nomineringsperiod

Svenska Collieklubbens valberedning har hos Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse begärt extra nomineringsperiod. Begäran har bifallits.

Hör upp alla medlemmar!

Vi saknar ett förslag till styrelsesuppleant. Nu måste vi i valberedningen ha er hjälp att hitta en kandidat. De personer, som ni tipsar oss om, behöver ni inte ha tillfrågat själva. Om vi bedömer att det kan vara en tänkbar kandidat, så kommer vi själva att ta de nödvändiga kontakterna.

Skicka era förslag till: valberedning@svenskacollieklubben.se

För att ni ska vara säkra på att vi har fått förslaget, så kommer vi att skicka en kvittens.

Processen ser ut enligt följande:

2024-02-05 – Senaste datum som medlemmarna meddelas om den extra nomineringsperioden.

2024-02-08 – Nomineringsperioden öppnas. Medlemmarna börjar lämna in förslag till valberedningen.

2024-02-12 – Sista dagen, som medlemmarna kan lämna in förslag till valberedningen.

2024-02-15 – Valberedningen offentliggör sitt preliminära förslag till fyllnadsval av styrelsesuppleant.

2024-02-16 – Medlemmarna börjar lämna in alternativa förslag till styrelsesuppleant direkt till styrelsen.

2024-02-20 – Sista dagen som medlemmarna kan lämna in förslag direkt till styrelsen.

2024-02-25 – Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen. Nomineringsperioden avslutas.

Därefter integreras fyllnadsvalet i den ordinarie valordningen.

Svenska Collieklubbens valberedning 2023–2024
Jan Klerung, sammankallande

Stockholm Hundmässa

Stockholm Hundmässa

Helgen den 9–10 december går Stockholm Hundmässa av stapeln. Svenska Collieklubben kommer att finnas representerad i monter A09:61.

Vi hälsar alla som är intresserade av collie och rasklubbens arbete varmt välkomna att besöka oss. Vi finns på plats för att svara på dina frågor.

Lördag och söndag, mellan klockan 13.00–14.30, är det hundrasparad i Hall A, Finalringen.

Vill du titta på utställningen går collie på lördagen den 9 december i ring 6, hall A. Preliminär start för collie långhår är klockan 09.00 och collie korthår går i samma ring direkt efter långhår.

https://dogshow.smoothcomp.com/sv/event/37 kan du se fördelning i ringen och när utställningen är i gång kan du se kritik och resultat.

Hela programmet för Stockholm Hundmässa hittar du här https://www.skk.se/sv/stockholmhundmassa/besokare/Program/

Årsmöte 2024

Valberedningens preliminära förslag

Nu har valberedningen kommit med sitt första förslag inför årsmötet 2024.

Valberedningens preliminära förslag (pdf)
Presentation Bodil Jonsson (pdf)
Presentation Håkan Dahlbom (pdf)

Medlem i Svenska Collieklubben kan senast den 15 december 2023 nominera ytterligare kandidater. Förslag skickas till styrelsen och klubbens sekreterare, sekreterare@svenskacollieklubben.se


Ur stadgarna § 10 Valberedning. Moment 2 Valordning

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;

  • vilken funktion som avses,
  • namn,
  • en kort presentation och
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.