Dags ansöka om priser på årsmötet – senast 15 feb.

På hemsidan precis som i Handboken hittar du info om vilka priser som finns att ansöka. Gemensamt för alla priser är att du måste vara
medlem i SCK samt att meriten du söker för behöver vara erhållen under 2019.
Sista datum att skicka in din ansökan är 15 februari och de delas ut på årsmötet den 22 mars som är i Kumla.

Du kan ansöka om PLAKETTER för korade (både MT2007 och MT2017), vissa utställningschampionat samt olika arbetschampionat.

Du kan ansöka om SCK:s HEDERSPRISER för bästa ekipage i
appellklass, bruksprov, rallylydnad, lydnad, agility samt utställning.

Du kan även ansöka om några VANDRINGSPRIS som är instiftade av olika personer.

Sist men inte minst – glöm inte vårt TRIPPELDIPLOM.

Länk till rätt sida på hemsidan http://svenskacollieklubben.se/om-klubben/om-arsmotet/priser-att-soka/

Följ länken för mer info. Priserna måste ansökas om till lite olika
e-postadresser.

Ni som vann vandringspris förra året behöver se till att de kommer säkert fram till årsmötet i år. Var god meddela prisansvarig på pris@svenskacollieklubben.se

Information om kullar på hemsidan – UPPFÖDARE

Ett omfattande arbete med hemsidan pågår för närvarande. Vi ser över både innehåll, uppbyggnad men också hur hemsidan ska fungera bäst även avseende uppdatering och att sidorna fungerar.

Under väldigt många år har valphänvisningen varit ett hett ämne inom klubben. Under tiden har SKK lanserat Köpa Hund för alla raser.

Hänvisning inför att köpa valp består av två saker: att kunna upplysa och informera om var man hittar information och hur man ska tolka denna samt av en lista med aktuella valpkullar.

Den erfarenhet som vi har är att det inte ligger speciellt många kullar inne på SCK:s hemsida. Vi har lagt ett stort arbete på att redovisa all officiell information om kullarna, men finner att det föga hjälper om det ligger väldigt få kullar där.

Därför har styrelsen beslutat om att ta bort valphänvisningen och istället öppna upp för att uppfödare kan lägga in kort info om planerade/kommande valpkullar i det nya kennelregistret som heter UPPFÖDARE. Vi har skapat ett formulär som gör det enklare för er att anmäla er för att stå med på sidan samt för att få med info om era valpplaner. Här är en länk till formuläret för UPPFÖDARE >>

Parallellt kommer vi att jobba på att förenkla för valpköpare att hitta information om vad det är man bör kolla när man letar valp.

NYTT PÅ HEMSIDAN

Under hösten hade vi först problem med vår e-post och nu senast även hemsidan. Detta beror på att klubbens webhotell (FSData) har bytt plattform och problemen har uppstått i samband med flytten. Nu när vi är färdigflyttade så hoppas vi att tillförlitligheten framöver ska vara i topp.

svenskacollieklubben.se den 17 december

Just nu pågår ett omfattande arbete med att uppdatera klubbens hemsida. Vissa saker har redan flyttats medan andra har ändrats men mycket återstår. Syftet med arbetet är att göra sidan lättare att navigera på men också lättare att underhålla. Det har funnits liknande data på mer än ett ställe, vilket gör uppdateringen krånglig samt att man lätt missar att uppdatera på alla ställen.

En förändring är ett nytt grepp gällande kennlar och valpkullar. Nu slår vi ihop dessa sidor under namnet Uppfödare. Kennlarna visas nu sorterade länsvis och här kan uppfödarna nu lägga in att valpar planeras. Vi kommer med andra ord att ta bort själva valphänvisningen, då väldigt få kullar har hamnat på sidan. Information kommer att skickas ut till de uppfödare som idag återfinns i kennelregistret.

Numera kan du hitta alla gamla Nyheter i en egen flik.

Kalendern är åter igång och här kommer klubbens alla aktiviteter att läggas in. En del ligger där redan.

Sedan ett tag tillbaka har sidan även en sökfunktion, vilket förenklar för dig som användare. Det kanske även kommer en sajtkarta…

Kommande justeringar handlar om att Collie-SM ska få sin egen flik för att vi ännu bättre kan informera om vårt stora event som inträffar varje sommar.

Flikarna Om collie samt Om klubben är båda omfattande men en tydligare struktur med undersidor ska förhoppningsvis göra det lättare att hitta det du letar efter.

Avel är sidan som vänder sig till alla ni som är mer intresserade av just detta. Här hittar du fortsatt all statistik (som ska få sig en översyn den med) samt Mentalindex med listor. Hela fliken om Mentalindex kommer att uppdateras och spegla att pilotprojektet som sådant är avslutat (slutrapport till 31 januari 2020) men att vi nu väntar på nästa fas.

Som sagt  det händer mycket och vi är väldigt glada för det jobb som Kenneth Niklasson samt Nelly Karlsson lägger ner på att göra klubbens hemsida bättre!

Hoppas att ni alla har förståelse för att det under ett bra tag framöver händer saker på hemsidan, men att allt har ett gott syfte.

Styrelsen vill även passa på och önska alla medlemmar en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Annonser handboken

Har du bokat en annons till årets Handbok? Glöm då inte att vi vill ha din betalning innan 21/11, annars kommer tyvärr inte din annons med i bladet. Det betyder att inga fakturor kommer att skickas i år utan betalningen görs till klubbens BG 178-8777 eller
Swishnummer: 1232565836
För mer info om Handboken och priser klicka här!

Din annons ska skickas in senast 11/11 för att hinna komma med!

Ordförandens rader

Gott och väl ett halvår efter årsmötet kan det vara befogat med en liten tillbakablick över vad som har hänt. Vi fick ju med oss en del mål från årsmötet och i styrelsen har vi jobbat på olika sätt för att få klubben att gå dit vi önskar.
En stor del av det vi gör är så kallat linjearbete, dvs. det finns inget egentligt slut utan det är ständigt pågående. Andra frågor är av mer tillfällig karaktär där vi så småningom kan bocka av som ange ”genomfört”. Sen kan vi inte springa på alla bollar…

Vad har vi då gjort?

 1. Startat upp en arbetsgrupp som aktivt jobbar med att öka intresset för medlemmar att bli mentalfiguranter för MH och se till att de finner en utbildning.
 2. Startat en arbetsgrupp som vill öka möjligheten för att få fler till att kunna prova på vallning. De har varit i kontakt med Kroppsvallarna där våra raser kan nu få göra officiella vallanlagstest!
 3. Vi skickar just nu ut brev till många ägare av collies födda 2017 samt därefter även 2018 för att informera och öka viljan att gå ett MH med sin collie.
 4. Vi har tagit fram infoblad om att ”Bli Medlem”, ”Gå ett MH”, ”Info om Mentalindex” samt ett tackbrev till dom som har gått MH med sin collie. Än så länge har vi fokuserat på långhåren, då korthåren till högre grad redan går MH.
 5. Vi har även informerat uppfödare av ovan hundar där vi även bistår med hjälp att boka uppfödar-MH samt hjälp med SBK Tävling (för anmälan).
 6. Vi har en arbetsgrupp som arbetar vidare med Valpintro.
 7. Vi håller som bäst på att ta fram nytt fräscht material för våra rasmontrar på Stockholm Hundmässa samt My Dog i Göteborg i samarbete med Västra och Östra LA (Lokala aktivitetsområde). Bla har vi tagit fram rollups!
 8. Hittat en person som hjälpt oss att ta fram nya profilprodukter med våra superfina logga på. Kommer att enbart säljas vid våra arrangemang.
 9. Vi har uppdaterat en folder om collie.
 10. Vi håller som bäst på att uppdatera vårt eminenta Raskompendium inför en Exteriördomarkonferens i april nästa år.
 11. Vi publicerar nya Mentalindex-listor på hemsidan samt uppdaterar den statistik som ligger på hemsidan. Tagit fram nya Speedometrar för att visa hur vi ligger till gällande HD-röntgen samt MH.
 12. Vi har en grupp som har gjort upp en plan för att uppdatera hela hemsidan – ett oerhört stort arbete då vi har grymt mycket info på hemsidan.
 13. Vi har etablerat en kommitté som jobbar direkt mot alla våra LA – det är ju där det händer!
 14. Vi har skapat en SM- och utställningskommitté för att säkerställa att vi har arrangörer av Collie-SM samt utställningar framåt med god framförhållning.
 15. Vi har säkerställt Collie-SM för 2020, 2021 samt 2022. Heja heja!
 16. Vi utreder hur vi bäst organiserar oss med LA och hur vi bäst hanterar och redovisar vår ekonomi.
 17. Vi har lyckats hitta en redaktör och en layoutare av Colliebladet – vår medlemstidning!
 18. Vi arbetar aktivt med info via Facebook och finns även på Instagram.   
 19. Vi har bistått avel och hälsa (SBK) med att hitta collies för att utvärdera MT2017 i juli i Tollarp.
 20. Hittat en som tar fram ett nytt SCK Hederspris till nästa årsmöte.
 21. Håller som bäst på med material till Handboken.
 22. Hållit informationsmöte på Collie-SM i Piteå i augusti.

Utöver detta så håller vi regelbundna styrelsemöten per telefon, vi har haft ett arbetsmöte live och ett till nu till första advent. Dessutom ytterligare möten vid behov, samt möten med LA, hantering av medlemsfrågor, deltar på SBK FS (dialogmöten), vi deltar på SBK:s konferenser; i maj i år Kongressen, RASRUS-konferensen i början av november kommer handla om regelrevideringarna och sen blir det Organisationskonferensen nästa år i januari. Sen svarar vi på olika skrivelser från både SKK och SBK, medlemmar undrar saker, LA behöver få information och har synpunkter, vi har en samarbetskommitté med SBK:s andra rasklubbar (RASK) där vi försöker driva gemensamma frågor m.m.

Vad jobbar vi med härnäst (förutom allt det ovan som inte är klart)?

 • Promota Exteriörbeskrivning
 • Ta fram ett nytt upplägg av hela helgen för årsmötet 2020.
 • Boka datum för årsmöte/LA-konferens – denna gång i Mellansverige.
 • Arbeta med regelverk som avel och hälsa hanterar (MH, MT, Utställnings- och Championatsregler, UHP) – vad kan räknas som arbetsmerit för cert på utställning? Vi kommer ställa en specifik fråga på vår Facebook-sida så gå in där och tyck till!
 • Fler utskick – förbereda för collies födda 2019.
 • Samla ihop info och underlag till vår verksamhetsberättelse.

En bit in på det nya året är det årsmöteshandlingarna som kommer att ta mycket tid. Ni anar inte hur mycket jobb det är med att få allt på plats.

Avslutningsvis slänger jag ut en öppen fråga. Vi planerar som nämnt ovan att utveckla vårt årsmöte. Vi kan inte fortsätta så här med maratonmöten. Då hellre göra något mer av helgen om nu ändå 30 % av våra medlemmar tänker sig åka. Först tänker vi arrangera en kortare variant på LA-konferens från fredag kväll till lördag lunch.
Årsmötet blir på söndagen. Nu till min fråga. Det finns några timmar ledigt på lördagen inkl. kvällen. Vi i styrelsen vill göra något för medlemmarna. Vad tycker ni att vi ska hitta på? Vi lägger denna fråga på vår Facebook-sida så kom med förslag där!


/Kirsten