Avelsvärdering med INDEX

Avelsvärdering med INDEX för collie

2012 fick långhårig collie Mentalindex.
2013 tillkom korthårig collie.
2016 fick långhårig collie även HD-index.
Korthårig collie har inget HD-index.

I mars 2020 har projektet avslutas och projektgruppen har överlämnat en slutrapport. Här kan du läsa mer om slutrapporten >>

HD-index
Läs även gärna SKKs beskrivning av index för HD och ED. Det gäller andra egenskaper men principiellt går avelsvärderingarna till på precis samma sätt. Länk till SKK om HD/AD Index >>

CB 2012_2_mentalindex_framsida

I ett specialnummer av Colliebladet från 2012 kan du läsa mycket mer om mentalindex.
Mentaltidning om Mentalindex Colliebladet Nr 2 2012 >>