Mentalindex

Avelsvärdering för mentalitet för långhårig & korthårig collie

I mars 2010 startade Svenska Collieklubben tillsammans med SBK/SKK och SLU ett pilotprojekt för 

”att utveckla ett certifieringssystem ”MENTALT SUND COLLIE” för att därigenom påverka aveln för mentala egenskaper för i första hand den långhåriga collien i positiv riktning”.  

I mars 2020 har projektet avslutas och projektgruppen har överlämnat en slutrapport.
Här kan du läsa mer om slutrapporten >>

Projektet Mentalt Sund Collie syftar till att få till stånd en rutinmässig avelsvärdering för CB 2012_2_mentalindex_framsidamentalitet för långhårig collie. Sedan 2012 använder Collieklubben en inofficiell avelsvärdering – Mentalindex – för långhår baserad på de sammanvägda MH-egenskaper som SKK använder sig av idag. Från 2013 har även korthåren Mentalindex.

I ett specialnummer av Colliebladet från 2012 kan du läsa mycket mer om mentalindex.

Mentaltidning om Mentalindex Colliebladet Nr 2 2012