Avelsvärdering med INDEX

Avelsvärdering med INDEX för collie

Collie har förnärvarande två index:
Mentalindex (sedan 2012, båda hårlagen)
HD-index (sedan 2016, enbart långhår)

Mentalindex
Arbetet med utveckling av mentalindex bedrevs via ett projekt –
Projekt Mentalt Sund Collie

I mars 2020 har projektet avslutas och projektgruppen har överlämnat en slutrapport.
Länk till sida om mentalindex >>

HD-index
Läs även gärna SKKs beskrivning av index för HD och ED. Det gäller andra egenskaper men principiellt går avelsvärderingarna till på precis samma sätt.
Länk till SKK om HD/AD Index >>

I ett specialnummer av Colliebladet från 2012 kan du läsa mer om mentalindex.
Mentaltidning om Mentalindex Colliebladet Nr 2 2012