Rapporter om ögon, HD, ED samt MH

Rapporter om HD, ED, ÖGON samt MH

Rapporter HD

KH – rapport HD – 2010-2019.pdf
LH – rapport HD – 2010-2019.pdf
HD -Index LH oktober 2017.xlsx

Rapporter ED

KH – rapport ED – 2010-2019.pdf
LH – rapport ED – 2010-2019.pdf

Rapporter ögon

Ögonstatistik visar andel ögonlysta valpar per registreringsår samt andel som är ua på ögonen.
ÖGON KH 2010-2019.pdf
ÖGON LH 2009-2018.pdf
Omlysta LH (2019).xlsx
Omlysta KH (2017).xlsx

Rapporter MH

MH KH 2010-2019.pdf
MH LH 2010-2019.pdf
MH-KH-samtliga-kryss-2020-12-31.xlsx
MH-LH-samtliga-kryss-2020-12-31-1.xlsx

Statistik i excel – rådata

Här hittar du excelfiler med mycket information. Inga diagram, inga rapporter utan rådata i excel på officiella resultat.

HUNDREGISTER-filen

Alla registrerade collies från ca 1976 med full information om HD ED MH samt ÖGA per hund utifrån de de har genomfört:

Hundregister KH 2010-2019 alla data.xlsx
Hundregister LH 2010-2019_alla data.xlsx

KULL HISTORISK DATA-filen

Alla kullar från ca 1970 med all information om kullen inkl. föräldrar:

Kullstatistik-KH-från-1977-2020.xlsx
Kullstatisik-LH-från-1970-2020.xlsx

BRUKSPROVS-filen

Resultat på bruksprov för alla registrerade collies från ca 1979:

Resultat-Bruksprov-KH-Collie-1979-2020.xlsx
Resultat-Bruksprov-LH-Collie-1979-2020.xlsx