Släktskapsindex

Släktskapsindex för kort- och långhårig collie

Innan du börjar använda släktskapsindex som hjälpmedel i aveln ber vi dig ta del av den inspelning som finns av Erling Strandbergs (SLU) presentation från den 21 februari 2023.

Släktskapsindex för korthårig collie 2012–2021
Släktskapsindex för långhårig collie 2012–2021

Kort sammanfattning av presentationen

Generellt om inavel och släktskap

I en liten och sluten population, vilket en hundras är, kommer släktskap mellan olika individer med tiden öka även om man försöker undvika inavelsparningar. Detta innebär att inavelsgraden i rasen så småningom ökar. Väljer man dessutom att använda få hundar i avel ökar släktskapet snabbare.

Släktskapsindex är ett hjälpmedel för att hitta hundar som är mer obesläktade än ”medelhunden”, det vill säga genomsnittet, i en ras.

Om släktskapsindex

Beräkningen baseras på stamtavleinformation (normalt 3–8 generationer). Importerade hundar kan ha få kända generationer i Sverige, vilket gör att dessa kan visa på ett lägre släktskap till populationen än vad hunden egentligen har. Det är alltså viktigt att ha med sig på hur många generationer en enskild hunds släktskap baseras på.

Medelsläktskap för rasen omvandlas till ett index där, precis som för andra index, medeltalet (genomsnittet) för rasen sätts till 100.

  • Ju mer obesläktad en individ är med populationen (rasen) i stort, ju lägre index får den.
  • En individ som är mer besläktad med populationen (rasen) får ett högre index.

Om släktskapsindex för collie

Släktskap beräknas separat för collie långhår och collie korthår, men alla collies ingår i stamtavlan.

För korthår beräknas medelsläktskapet med alla andra korthårscollies födda 2012–2021 (hanar) och 2014–2021 (tikar). Finns det eventuella släktskap med långhårscollie tas detta med i beräkningen av släktskapet. Motsvarande gäller för långhår. Långhår som föds i en ren korthårskull visas bland långhåren. Beräkningen görs årligen och för varje år flyttas åldersspannet fram ett år.

I filerna finns kolumner för; registreringsnummer, hundens namn, kön, födelseår, medelsläktskap, index och antal generationer.

Du behöver inte lägga fokus på medelsläktskap utan istället vilket index det är beräknat till – det är lättare att komma ihåg. Under 100 = mer obesläktad än genomsnittet i rasen, över 100 = mer besläktad än genomsnittet i rasen.

Medelsläktskap och släktskapsindex – hur ska man tänka?

Släktskapsindex är alltså ett hjälpmedel för att hitta hundar som är mer obesläktade än genomsnittet i rasen.

När du har valt ut ”bra” hundar för en parning – utefter för rasens och dina avelsmåls viktigaste prioriteringar, i vilka även låg inavel i avkomman ingår – är det dags att kika på individernas släktskapsindex. Avkomman blir mindre släkt med resten av rasen om man väljer hundar med lågt släktskapsindex.

MEN, prioritera inte ett lågt släktskapsindex först. Det finns risk att många då använder samma hundar, vilket leder till överanvändning av enskilda hundar och istället ett ökat släktskap i senare generationer.