EFTERLYSER BILDER MED SNÖ OCH JULTEMA

Redaktionen efterlyser bilder till Handboken

BILD TILL FRAMSIDAN

Bilderna behöver vara väldigt högupplysta och de behöver fungera i stående format. Till Julnumret efterlyses vinterbilder gärna med snö.

ÖVRIGA BILDER

Alla bilder till tidningen behöver ha bättre upplösning än de till hemsidan. Vi behöver alltid nya bilder både till tidningen och till hemsidan.

Maila till redaktionen: colliebladet@svenskacollieklubben.se

Dags för HANDBOKEN 2020!

Nu är det hög tid att börja boka annonser och anmäla KORADE, CHAMPIONS samt ARBETSMERITER.

Klick vidare så får ni all tänkbar information.

Anmälan till KORADE, CHAMPIONS samt ARBETSMERITER
ska ske via länk.

Priserna har uppdaterats för KORADE, CHAMPIONS och ARBETSMERITER, då många har mer än ett Championat. Därför kommer en del kombinationer kosta 300 kr.

Gå in på sidan och kolla vad som gäller!