Vill du hjälpa oss med hemsidan?

Vi behöver lite hjälp att fortsätta arbeta med hemsidan. Är du duktig på programmet WordPress eller i alla fall lite koll på det? Då vill vi gärna ha din hjälp. Dessutom skulle det vara toppen om du har layotat en hemsida tidigare. Hör av dig till styrelsen genom Emma Hult, ehult92@gmail.com.

Dags för HANDBOKEN 2020!

Nu är det hög tid att börja boka annonser och anmäla KORADE, CHAMPIONS samt ARBETSMERITER.

Klick vidare så får ni all tänkbar information.

Anmälan till KORADE, CHAMPIONS samt ARBETSMERITER
ska ske via länk.

Priserna har uppdaterats för KORADE, CHAMPIONS och ARBETSMERITER, då många har mer än ett Championat. Därför kommer en del kombinationer kosta 300 kr.

Gå in på sidan och kolla vad som gäller!

Vad är ett lokalt aktivitetsområde?

Svenska Collieklubben arrangerar olika aktiviteter runt om i hela landet, från centralt håll men de mesta aktiviteterna sker i alla våra Lokala aktivitetsområden (LA).

Svenska Collieklubben består av ett antal lokala aktivitetsområdet – LA. Dessa är för närvarande 7 till antalet samt att vi har ett område som inte fullt ut är ett LA utan går under benämningen arbetskommitté för N Svealand.
Alla LA består av en styrelse som väljs lokal på årsmöten i LA och sedan godkänns av den centrala styrelsen.
Alla LA har även var sin representant i LA-kommittén där kommunikation om vad som händer och sker förs mellan den centrala styrelsen samt LA-områdena.
Vårt avlånga land är som synes på kartan uppdelat i 8 områden från norr till söder: Norra, Mellersta Norra, Norra Svealand, Södra Svealand, Östra, Västra, Sydöstra samt Södra. Är du osäker på vilket LA du tillhör så titta in på Collieklubbens hemsida, där står exakt vilka kommuner som hör till vilket område. LA är geografiskt avskilda men du som medlem kan delta i vilket LA du så önskar. Syftet med LA är att för collieägare arrangera aktiviteter med allt från colliepromenader till officiella utställningar. Varje år arrangeras även Collie-SM där LA turas om att hitta en lämplig plats för detta stora arrangemang.

SCK´s Lokala Aktivitetsområden

Som det ser ut i dagsläget skulle de allra flesta LA-områden behöva förstärkning. Att vara aktiv i ett lokalområde behöver inte alltid betyda en stor ansträngning för dig som aktiv. Hur pass mycket du vill engagera dig bestämmer du helt själv. Kanske känner du att du skulle kunna tänka dig att hjälpa till att anordna en colliepromenad om året med lite korvgrillning, du kanske är väldigt engagerad i en viss hundsport och skulle vilja träna den några gånger tillsammans med någon annan collieägare som tränar samma sport eller så kanske du med en hjälpande hand kan bära priser till lokalområdets utställning en gång per år. Du bestämmer själv och du behöver inte sitta med i LA:ts styrelse för att själv vara aktiv. Känner du att du är rätt person för något av dessa uppdrag så hör av dig till det LA där du kan tänka dig att hjälpa till. Nedan finner du varje LA:s kontaktperson.

Norra: Maria Caxne, norra@svenskacollieklubben.se
Mellersta Norra: Margaretha Carlsson, mellerstanorra@svenskacollieklubben.se
Norra Svealand: Katia Grzechnik, norrasvealand@svenskacollieklubben.se
Södra Svealand: Elisabeth Pettersson, sodrasvealand@svenskacollieklubben.se
Östra: Marie Karlsson, ostra@svenskacollieklubben.se
Västra: Lise-Lotte Häger, vastra@svenskacollieklubben.se
Sydöstra: Christina Johansson, sydostra@svenskacollieklubben.se
Södra: Elisabeth Bauer, sodra@svenskacollieklubben.se

Priser som skulle delats ut på årsmötet 2020 samt kommande 2021

Under rådande omständigheter gällande Corona så finner styrelsen att helhetslösning behövs för hur priser ska ansökas och delas ut.
HP=Hederspriser VP=Vandringspriser

Styrelsen har därför beslutat följande:

  • På årsmötet 2021 kommer HP och plaketter för 2019 att delas ut
  • VP för 2019 har efter bästa förmåga delats ut till nya ägaren
  • På årsmötet 2022 kommer ansökningsåret för HP och VP utökas till två år: 2020+2021
  • Inga specifika HP eller VP delas därför ut för separat för 2020
  • Kornings- och championplaketter kan ansökas om för 2020 som vanligt
  • Trippeldiplom kan också ansökas om för 2020 som vanligt

Orsaken till att vi inte delar ut några HP eller VP för 2020 är att tävlingsåret har blivit väldigt kort samt att tävlingsutbudet är ojämnt i vårt avlånga land. Genom att utöka nästa ansökningsår till två år; 2020 och 2021, så får ni med tävlingsresultat för 2020 vänta till året därpå.

Colliebladet behöver material

I dessa tider när det mesta är inställt så behöver vi ännu mer hjälp av ni medlemmar. Vi behöver material till colliebladet!

Vad har du och din hund gjort i sommar? Nya äventyr, vandrat, seglat eller bara chillat, bilder och berättelser sökes.

Har du skaffat valp? Var det som du tänkte dig eller vad har förvånat dig? Berätta om din nya bekantskap. Skicka med högupplösta bilder på din nya familjemedlem.

Berätta vad som gör att du älskar rasen collie eller en särskild individ i rasen, vi vill veta.

Maila din berättelse till colliebladet@svenskacollieklubben.se