Rösta – nivå bruksprov för cert/championat

NYA KRAV FÖR CERT/CHAMPIONAT FRÅN 2022-01-01

Inom Svenska Brukshundklubben (SBK) tillika vår specialklubb, pågår ett arbete med att se över kraven för att ta CERT på utställning samt krav för att bli Svensk Utställningschampion. Det blir förändringar för de fåtal raser inom SBK som idag INTE har några krav för att ta CERT på utställning.
De nya kraven kommer att gälla från 2022-01-01.
Vi önskar ditt svar senast den onsdag 22 januari 2020.

Vi har gjort en enkel enkät som vi ber dig att fylla i där du kan ta ställning till vilken nivå för bruksprov som kraven ska ligga på. Det finns 5 nivåer att välja på, så det är inte så komplicerat. Denna enkät hanterar bara en av de arbetsmeriter (bruksprov) som kommer att gälla eller som redan gäller.

Länk till enkät där du kan svara >>

Du måste ange ditt namn och medlemsnummer så du behöver vara medlem i Svenska Collieklubben (SCK) för att kunna svara.
Det är ett fåtal personer som hanterar enkätsvaren och vi kommer att avpersonifiera era svar och namn/medlemsnummer sparas inte (GDPR).
Vi gör såhär för att man bara ska kunna svara en gång. Hittar vi dubbletter tas båda svaren bort.
Resultatet sammanfattas och kommer att delges här på hemsidan.

Via medlem online (SBK:s medlemsregister) så kommer klubbens medlemmar att få antingen ett mail med info och länk till enkäten eller om ni inte har registrerat någon e-postadress så kommer ett brev. Du måste dock svara digitalt men det går att svara via en smartphone eller platta.

Vi lägger även ut länken på SCK:s Facebook-sida. Det går lika bra att svara från vilken plattform du önskar.

Bakgrunden till att man ser över kraven handlar om att man kommer att ta bort godkänt Mentaltest för Championatet. Samtidigt har Förbundsstyrelsen beslutat att alla bruksraser ska ha krav på arbetsmeriter även för att kunna få CERT på utställning. Det är 5 raser av totalt 20 som idag inte har krav på arbetsmerit för att ta CERT. 4 av dessa har likt collie även godkänt mentaltest för Championat. För dessa raser har nu SBK lagt ett förslag på vilka arbetsmeriter som kan tänkas för CERT och för Championat.

Dags ansöka om priser på årsmötet – senast 15 feb.

På hemsidan precis som i Handboken hittar du info om vilka priser som finns att ansöka. Gemensamt för alla priser är att du måste vara
medlem i SCK samt att meriten du söker för behöver vara erhållen under 2019.
Sista datum att skicka in din ansökan är 15 februari och de delas ut på årsmötet den 22 mars som är i Kumla.

Du kan ansöka om PLAKETTER för korade (både MT2007 och MT2017), vissa utställningschampionat samt olika arbetschampionat.

Du kan ansöka om SCK:s HEDERSPRISER för bästa ekipage i
appellklass, bruksprov, rallylydnad, lydnad, agility samt utställning.

Du kan även ansöka om några VANDRINGSPRIS som är instiftade av olika personer.

Sist men inte minst – glöm inte vårt TRIPPELDIPLOM.

Länk till rätt sida på hemsidan http://svenskacollieklubben.se/om-klubben/om-arsmotet/priser-att-soka/

Följ länken för mer info. Priserna måste ansökas om till lite olika
e-postadresser.

Ni som vann vandringspris förra året behöver se till att de kommer säkert fram till årsmötet i år. Var god meddela prisansvarig på pris@svenskacollieklubben.se

Information om kullar på hemsidan – UPPFÖDARE

Ett omfattande arbete med hemsidan pågår för närvarande. Vi ser över både innehåll, uppbyggnad men också hur hemsidan ska fungera bäst även avseende uppdatering och att sidorna fungerar.

Under väldigt många år har valphänvisningen varit ett hett ämne inom klubben. Under tiden har SKK lanserat Köpa Hund för alla raser.

Hänvisning inför att köpa valp består av två saker: att kunna upplysa och informera om var man hittar information och hur man ska tolka denna samt av en lista med aktuella valpkullar.

Den erfarenhet som vi har är att det inte ligger speciellt många kullar inne på SCK:s hemsida. Vi har lagt ett stort arbete på att redovisa all officiell information om kullarna, men finner att det föga hjälper om det ligger väldigt få kullar där.

Därför har styrelsen beslutat om att ta bort valphänvisningen och istället öppna upp för att uppfödare kan lägga in kort info om planerade/kommande valpkullar i det nya kennelregistret som heter UPPFÖDARE. Vi har skapat ett formulär som gör det enklare för er att anmäla er för att stå med på sidan samt för att få med info om era valpplaner. Här är en länk till formuläret för UPPFÖDARE >>

Parallellt kommer vi att jobba på att förenkla för valpköpare att hitta information om vad det är man bör kolla när man letar valp.

NYTT PÅ HEMSIDAN

Under hösten hade vi först problem med vår e-post och nu senast även hemsidan. Detta beror på att klubbens webhotell (FSData) har bytt plattform och problemen har uppstått i samband med flytten. Nu när vi är färdigflyttade så hoppas vi att tillförlitligheten framöver ska vara i topp.

svenskacollieklubben.se den 17 december

Just nu pågår ett omfattande arbete med att uppdatera klubbens hemsida. Vissa saker har redan flyttats medan andra har ändrats men mycket återstår. Syftet med arbetet är att göra sidan lättare att navigera på men också lättare att underhålla. Det har funnits liknande data på mer än ett ställe, vilket gör uppdateringen krånglig samt att man lätt missar att uppdatera på alla ställen.

En förändring är ett nytt grepp gällande kennlar och valpkullar. Nu slår vi ihop dessa sidor under namnet Uppfödare. Kennlarna visas nu sorterade länsvis och här kan uppfödarna nu lägga in att valpar planeras. Vi kommer med andra ord att ta bort själva valphänvisningen, då väldigt få kullar har hamnat på sidan. Information kommer att skickas ut till de uppfödare som idag återfinns i kennelregistret.

Numera kan du hitta alla gamla Nyheter i en egen flik.

Kalendern är åter igång och här kommer klubbens alla aktiviteter att läggas in. En del ligger där redan.

Sedan ett tag tillbaka har sidan även en sökfunktion, vilket förenklar för dig som användare. Det kanske även kommer en sajtkarta…

Kommande justeringar handlar om att Collie-SM ska få sin egen flik för att vi ännu bättre kan informera om vårt stora event som inträffar varje sommar.

Flikarna Om collie samt Om klubben är båda omfattande men en tydligare struktur med undersidor ska förhoppningsvis göra det lättare att hitta det du letar efter.

Avel är sidan som vänder sig till alla ni som är mer intresserade av just detta. Här hittar du fortsatt all statistik (som ska få sig en översyn den med) samt Mentalindex med listor. Hela fliken om Mentalindex kommer att uppdateras och spegla att pilotprojektet som sådant är avslutat (slutrapport till 31 januari 2020) men att vi nu väntar på nästa fas.

Som sagt  det händer mycket och vi är väldigt glada för det jobb som Kenneth Niklasson samt Nelly Karlsson lägger ner på att göra klubbens hemsida bättre!

Hoppas att ni alla har förståelse för att det under ett bra tag framöver händer saker på hemsidan, men att allt har ett gott syfte.

Styrelsen vill även passa på och önska alla medlemmar en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Annonser handboken

Har du bokat en annons till årets Handbok? Glöm då inte att vi vill ha din betalning innan 21/11, annars kommer tyvärr inte din annons med i bladet. Det betyder att inga fakturor kommer att skickas i år utan betalningen görs till klubbens BG 178-8777 eller
Swishnummer: 1232565836
För mer info om Handboken och priser klicka här!

Din annons ska skickas in senast 11/11 för att hinna komma med!