COLLIEBLADET

Nya redaktionen har rivstartat.

Manusstopp till nästa nummer 2+3 är den 10 september.

Ni som skickat in material till nummer 2 maila till colliebladet på vanliga e-posten och fråga om dom har er berättelse.

LA hanteras med hjälp av Emma Hult, vice ordförande.

Info om HANDBOKEN tar vi sen – prio 1 nu är att få ut en tidning!

Kommentarer är stängda.