Collieutredningen är överlämnad till CS (SKK)

Arbetsgruppen har lämnat över sin slutrapport till styrgruppen. Idag måndag den 3 februari har SKK lagt ut rapporten på sin hemsida.
Länk till SBKs hemsida >>
Länk till SKKs hemsida >>

Från SBK:s hemsida
Läs underlaget som lämnats till SKKs centralstyrelse för beslut kring hälsoprogram för collie och dess mentala status. Rapporten är en sammanställning och ger förslag på åtgärder.

Collieutredningens ordförande, Ionie Oskarson, har överlämnat Collieutredningens slutrapport som beställts av Centralstyrelsen, CS, till SKK.

Bakgrunden till uppdraget var en begäran från Svenska Brukshundklubben, SBK, att införa krav på ett mentalindex som skulle uppfylla vissa villkor för registrering av valpkull. CS konstaterade då att frågeställningen delat Svenska Collieklubben, SCK, med mycket starka åsiktsskillnader som funnits under många år. Uppdraget var att ta fram en rapport med underlag för fortsatt hantering av förslaget till hälsoprogram.

Centralstyrelsen kommer att få en föredragning om utrdeningen vid sitt nästa sammanträde. SBK och SCK styrelser kommer att erbjudas att få utredningen presenterad vid lämpligt tillfälle.

Utredningen kommer att skickas på formell remissrunda till SBKs och SCKs styrelser. CS avser att fatta beslut i frågan under våren.

Bakgrund
SKK:s Centralstyrelse beslutade i slutet av 2017 att man skulle ta en mer aktiv och ledande roll i arbetet med mentalitet för collie. Det resulterade i ett arbete som går under benämningen collieutredningen.

”Uppdraget är att ta fram en rapport med underlag för fortsatt hantering av förslaget till hälsoprogram inom SKK-organisationen”. 

Här kan du läsa mer om Collieutredningen på SCK:s hemsida >>

Kommentarer är stängda.