CS beslut i Colliefrågan

CS BESLUT I COLLIEFRÅGAN

Måndag den 9/11 la SKK ut CS beslut i Colliefrågan på sin hemsida.

CS beslut innehåller inte många rader men desto fler frågor.
SCK har därför bett CS om förtydliganden av vad de menar, men vi har ännu inte fått något fullständigt svar på våra frågor. En del svar har dock kommit via SKK:s egen Facebook-sida och därefter även till styrelsen.

Här är de frågor och svar som Ulf Uddman lagt ut på SKK:s Facebook-sida:

Centralstyrelsen ställer sig bakom collieutredningens förslag utom vad gäller två delar:

1. Vi finner inte att centralstyrelsen idag kan besluta vad en kommande styrelse ska fatta för beslut. Det får avgöras utifrån hur utvecklingen ter sig av att rasens mentala status, i enlighet med utredningen, förändras.

2. Vi uppfattning är att med ett delegerat rasansvar innebär det ett ansvar för klubben att skapa sådana ekonomiska resurser att klubben kan uppfylla detta ansvar.


För att ytterligare förtydliga ovan svar så har Ulf Uddman skrivit följande:

1. Med kommande styrelse avses SKK:s styrelse i protokolltexten. Beslutsordningen inom SKK är den du beskriver rasklubb – Specialklubb – SKK. Det är SKK/CS önskan att frågor i huvudsak hanteras i ordningen medlemmar – rasklubb – specialklubb – SKK, men ibland så är det nödvändigt att det sker i en annan ordning.

2. SKK har delegerat rasansvaret till SBK som sedan har mandat att kunna delegera detta vidare till Collieklubben. Storleken på de kostnader som kommer uppstå beror vad som kan ske med ideella krafter och vad som måste köpas in externt. Hur en klubb väljer att använda sina pengar är ett beslut som varje klubb själv beslutar om.

Med vänlig hälsning

Ulf Uddman, VD
Svenska Kennelklubben

Förutom att man kan ha åsikter om hur information sprids från CS, SKK så anser vi fortfarande inte att det är tydligt vad CS menar.

Vi väntar på ytterligare svar på vår skrivelse och så kommer vi att tillsammans med SBK börja nysta i vad detta innebär och hur vi går vidare.

Fortsättning följer i Colliebladet samt att mer information efterhand kommer att läggas ut på hemsidan och Facebook.

/Styrelsen

Kommentarer är stängda.