Dags att motionera

Dags att motionera

Senast 20 oktober ska du ha skickat in din motion till sekreteraren i styrelsen.
E-post: sekreterare@svenskacollieklubben.se

https://brukshundklubben.se/om-oss/styrdokument/stadgar/normalstadgar-rasklubb/

Kommentarer är stängda.