Enkät för uppfödare om bruksprov

Enkät för uppfödare om bruksprov

ProjektGrupp Bruks 2025 är en centralt tillsatt grupp för att ta reda på hur vår Brukssport kan utvecklas, öka kunskap samt intresse för våra brukssporter, och därigenom få fler att vilja delta i vår verksamhet.

Den här enkäten riktar sig till uppfödare av bruksras så nu har ni möjligheten att tycka till.
Hur viktigt är bruksprov för ditt avelsarbete, om inte – varför då, finns det några moment eller annat som du tittar på.
Hur tycker du att brukset kan utvecklas, hur ska vi få fler tävlande, ser du några hinder med dagens prov m.m.

Länk till enkät >> PG Bruks 2025 Avel

Kommentarer är stängda.