Föreläsningar i zoom 2022-2023

Föreläsningar i zoom 2022-2023

Svenska Collieklubben arrangerar en serie av zoom-föreläsningar under vintern/våren 2022/2023. För att vara med på våra möten registrerar du dig till varje enskilt möte genom den länk som finns noterad. Gör det gärna i god tid, då vet vi att du ska vara med och vi kan meddela om det blir några förändringar i tid eller om möte eventuellt behöver flyttas.
Våra möten är öppna för klubbens medlemmar.

Kommande

6/12 kl. 18:00Diskussionsforum om rasstandard och mentalitet

Vi utgår nu från Jessica Perssons föreläsning 25/10 men fokuserar nu på colliens rasstandarder anger om mentalitet och hur dessa mentala egenskaper kan ses på MH. Utifrån collies ursprungliga användningsområden – hur bör en collie reagera på de olika momenten på MH. Här kommer vi inte att landa i ett svar, utan det viktiga är vi delar våra åsikter och tankar med varandra.

Du behöver registrera dig för att delta och alla collieklubbens medlemmar är välkomna.
Länk till registrering >>


Genomfört

25/10 – Vad säger rasstandarden om hur en collie ska vara?

Start kl 19:00 – ca 20:30
Vi bokade ett zoom-möte med Jessica Persson, från specialklubben Rhodesian Ridgeback, Sverige. Jessica presenterade hur de har jobbat i hennes klubb med frågan om mentalitet och rasstandard.
Det här mötet var en presentation och föreläsning.
Det kommer att bokas ett uppföljande möte där vi ska diskutera och arbeta med våra egna raser. Vi utgår från våra rasers rasstandard kring vad där står hur en collie ska vara och sen kopplar vi det till det vi kan utläsa i ett MH-protokoll.

31/10 – Lär dig mer om nya mentaltestet

Start kl 19:00 – ca 20:30
Vi går igenom hur det nya mentaltestet, som kommer att gälla från om med 1 januari 2023, är uppbyggt. Vad skiljer det nya mentaltestet mot det SBK har/haft mellan 2007–2022 respektive 1980–2006.
Här kan du ladda ner protokollet, så har du lättare att följa med i genomgången.