Föreläsningar i zoom 2022-2023

Föreläsningar

Nya föreläsningar kommer…


Genomförda föreläsningar

21 februari 2023

Släktskapsindex för kort- och långhårig collie

Erling Strandberg från SLU håller en presentation om släktskapsindex för kort- och långhårig collie. Släktskapsindex riktar sig främst till uppfödare och hanhundsägare men vi välkomnar även övriga intresserade collieägare att delta vid presentationen.
Baserat på Collieutredningen och de förslag på åtgärder som lämnats i denna har Svenska Collieklubben som ett av sina verksamhetsmål att införa släktskapsindex.
Släktskapsindex är ett värde som baseras på en individs genomsnittliga släktskap med resten av rasen. Indexet kan användas som ett hjälpmedel för att identifiera genetiskt värdefulla individer och bevara genetisk variation inom en population. Släktskapsindex baseras på hundarnas härstamning.


6 december 2022

Diskussionsforum om rasstandard och mentalitet

Vi utgår från Jessica Perssons föreläsning 25 oktober men fokuserar på vad colliens rasstandarder anger om mentalitet och hur dessa mentala egenskaper kan ses på MH. Utifrån collies ursprungliga användningsområden – hur bör en collie reagera på de olika momenten på MH. Här kommer vi inte att landa i ett svar, utan det viktiga är vi delar våra åsikter och tankar med varandra.


25 oktober 2022

Vad säger rasstandarden om hur en collie ska vara?

Föreläsning med Jessica Persson, från specialklubben Rhodesian Ridgeback, Sverige. Jessica presenterade hur de har jobbat i hennes klubb med frågan om mentalitet och rasstandard.
Det kommer att bokas ett uppföljande möte där vi ska diskutera och arbeta med våra egna raser. Vi utgår från våra rasers rasstandard kring vad där står hur en collie ska vara och sen kopplar vi det till det vi kan utläsa i ett MH-protokoll.


31 oktober 2022

Lär dig mer om nya mentaltestet

Vi går igenom hur det nya mentaltestet, som kommer att gälla från om med 1 januari 2023, är uppbyggt. Vad skiljer det nya mentaltestet mot det SBK har/haft mellan 2007–2022 respektive 1980–2006.
Här kan du ladda ner protokollet, så har du lättare att följa med i genomgången.