Föreläsningar

Kommande föreläsningar

Vi planerar att ha ett antal nya föreläsningar under våren 2024. Så snart vi har föreläsare och datum klara kommer vi att publicera informationen här.

28 februari 2024

Agria Breed Profiles

Svenska Collieklubben bjuder in till digital föreläsning och genomgång av senaste Agria Breed Profiles – Agrias sjukdomsstatistik över hundars hälsa. Agria Breed Profiles innehåller värdefull information om vilka diagnoser som förekommer inom vilka raser, och hur raserna står sig hälsomässigt jämfört med andra raser. Annika Forsberg från Agria guidar oss igenom informationen. 

Datum: 28 februari, 2024
Tid: 19.00 – ca 21.00
Plats: Digital föreläsning via Teams

Föreläsare: Annika Forsberg, Agria

Genomgång av Agria Breed Profiles
– Collie korthår
– Collie långhår

Föreläsningen är gratis för dig som är medlem i Svenska Collieklubben. Ännu inte medlem i klubben? Anmäl dig och swisha 50 kr till 1232565836 så är du också välkommen att delta.

Anmälan (och betalning om du inte är medlem) senast den 25 februari.

Länk till anmälan: https://forms.gle/gngJ7GkeyZ9UiKYo8

Länk till föreläsningen skickas, till den e-postadress du uppgivit i din anmälan någon dag innan föreläsningen.


Genomförda föreläsningar

21 februari 2023

Släktskapsindex för kort- och långhårig collie

Erling Strandberg från SLU håller en presentation om släktskapsindex för kort- och långhårig collie. Släktskapsindex riktar sig främst till uppfödare och hanhundsägare men vi välkomnar även övriga intresserade collieägare att delta vid presentationen.
Baserat på Collieutredningen och de förslag på åtgärder som lämnats i denna har Svenska Collieklubben som ett av sina verksamhetsmål att införa släktskapsindex.
Släktskapsindex är ett värde som baseras på en individs genomsnittliga släktskap med resten av rasen. Indexet kan användas som ett hjälpmedel för att identifiera genetiskt värdefulla individer och bevara genetisk variation inom en population. Släktskapsindex baseras på hundarnas härstamning.


6 december 2022

Diskussionsforum om rasstandard och mentalitet

Vi utgår från Jessica Perssons föreläsning 25 oktober men fokuserar på vad colliens rasstandarder anger om mentalitet och hur dessa mentala egenskaper kan ses på MH. Utifrån collies ursprungliga användningsområden – hur bör en collie reagera på de olika momenten på MH. Här kommer vi inte att landa i ett svar, utan det viktiga är vi delar våra åsikter och tankar med varandra.


25 oktober 2022

Vad säger rasstandarden om hur en collie ska vara?

Föreläsning med Jessica Persson, från specialklubben Rhodesian Ridgeback, Sverige. Jessica presenterade hur de har jobbat i hennes klubb med frågan om mentalitet och rasstandard.
Det kommer att bokas ett uppföljande möte där vi ska diskutera och arbeta med våra egna raser. Vi utgår från våra rasers rasstandard kring vad där står hur en collie ska vara och sen kopplar vi det till det vi kan utläsa i ett MH-protokoll.


31 oktober 2022

Lär dig mer om nya mentaltestet

Vi går igenom hur det nya mentaltestet, som kommer att gälla från om med 1 januari 2023, är uppbyggt. Vad skiljer det nya mentaltestet mot det SBK har/haft mellan 2007–2022 respektive 1980–2006.
Här kan du ladda ner protokollet, så har du lättare att följa med i genomgången.