Förslag från valberedningen

Förslag från valberedningen 11/11-22

2022-11-11
Valberedningen presenterar härmed sitt förslag till ny styrelse för SCK inför årsmötet i mars 2023. Enligt vår valordning så kan ni medlemmar fram till den 15 december nominera ytterligare personer till de poster som är ute för om- eller nyval.
Ni ska maila in era nomineringar till sekreterare@svenskacollieklubben.se

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar

Länk till sida med mer info om valberedningen och valordningen >>

Kommentarer är stängda.