Frågor till collievalpköpare

Till collievalpköpare

Sedan 2010 har Svenska collieklubben arbetat tillsammans med SLU i ett projekt som har som syfte att utveckla ett certifieringssystem ” Mentalt sund collie ”

Det innebär att certifieringen ska indikera vilka kullar som har stor potential att utvecklas till hundar med önskvärda mentala egenskaper. Certifieringen blir en tydlig hjälp till valpköpare att i och med att den underlättar för dem att finna de valpar som kommer att utvecklas till de vuxna hundar de söker.

Den ger också möjlighet för uppfödare att profilera sin uppfödning.

Uppfödare har sedan 2012 fått tillgång till avelsvärden i sitt avelsarbete, som presenteras på Svenska Collieklubbens hemsida under mentalindex.

Det är viktigt för projektgruppen i vårt arbete med mentalindex att ta del av era synpunkter som aktiva collievalpköpare.

Vi skulle därför vilja ställa några frågor och uppskattar om du/ni kan svara.

En del av svaren kommer att publiceras i kommande specialnummer av colliebladet, de övriga kommer att finnas med som en sammanställning.

Vi ser fram emot era svar på mail senast den 30 april 2016.

Svaren skickas till projekt@svenskacollieklubben.se, använd samma mail om ni har några frågor.

Frågor: Dokument med frågor 2016-april

Kommentarer är avstängda.