Hälsostatistik

Här hittar du uppföljning av hälsostatistik för Collie avseende HD, ED samt Öga. 

Alla officiella aktiveteter som röntgen, MH, MT, utställning, tävling inom bruks, rally, lydnad, agility osv. alla resultat förs in i SKK:s hunddatabas. PÅ SKK:s hemsida ligger både Hunddata samt Avelsdata vilka båda är databaser som alla har tillgång till. Det är från den databasen som alla rasklubbar tankar över data från för att göra analyser, uppföljningar av RAS m.m. Har du aldrig varit inne så prova att hitta din egen hund och se vad som finns bokfört.

Statistik fram till 30 september 2018.
SCK använder ett program som heter Lathunden som SBK äger. För närvarande hämtas det hem data från SKK:s databas 3-4 gånger per år. Senaste hämtningen är från 30 september 2018.

cropped-Valp2.jpg

 

 

 

Kvartal statistik 30 september 2018

HÄLSOSTATISTIK:
Rapporter med antal per grad för HD samt ED per registreringsår.
KH – rapport ED – 2007-2016
LH – rapport ED –  2007-2016
KH – rapport HD – 2007-2016
LH – rapport HD – 2007-2016
HD index oktober 2017

AVELSSTATISTIK:
Här redovisas antal registrerade, inavelsgraden samt kullstorlek per år.
För perioden redovisas avel med hundar födda under perioden, avelsanvändning matadorer, generationsintervall.
Avelsstatistik 2007-2016 KH
Avelsstatistik 2007-2016 LH

ÖGON:
Ögonstatistik visar andel ögonlysta valpar per registreringsår samt andel som är ua på ögonen.
ÖGON KH 2007-2016
ÖGON LH 2007-2016
Omlysta LH (2017)
Omlysta KH (2017)

SAMLAD HÄLSOSTATISTIK (individer som har gått i avel):
Hälsostatistik KH hanar
Hälsostatistik KH tikar
Hälsostatistik LH hanar
Hälsostatistik LH tikar

KENNELSTATISTIK:
Här redovisas statistik för HD, Ögon samt ED per kennel för att man skall kunna se hur många avkommor som är undersökta samt andel dysplasi, anmärkning ED. För ögon är det ögonlysning av valpar som avses.
Alla kennlar med kull under perioden är med.
Hälsostatistik LH kennlar samtliga (Okt 2017)
Hälsostatistik KH kennlar samtliga (Okt 2017)

KULLSTATISTIK MED HD, ED OCH MH.
Kullstatistik KH 2007-2016
Kullstatistik LH 2007-2016