HAMILTONPLAKETTEN 2023

Ännu en uppfödare av collie erhåller Hamiltonplaketten!

Svenska Collieklubben uppmärksammar härmed och vill gratulera Elisabeth Pettersson, kennel Springmist’s för att vara en av uppfödarna som på 2023 års Kennelfullmäktige, tilldelas Hamiltonplaketten.
I Collieblad nr 4 kommer en artikel om kennel Springmist’s.

FAKTA
Hamiltonplaketten kan tilldelas en person/personer som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och därigenom främjat Svenska Kennelklubbens syften på ett uppenbart sätt.

KRITERIER
För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren/mottagarna ha haft en aktiv uppfödningsverksamhet under minst tio år av aktuell ras. Bruks- och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person/personer som på annat sätt gjort en utomordentlig insats för hundaveln.
Verksamheten får inte strida mot Svenska Kennelklubbens grundregler, inte heller får uppfödningen/avelsarbetet strida mot SKKs policy. Finns hälsoprogram för aktuell ras ska uppfödningen visa prov på en utmärkt hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons/personers hundhållning i stort beaktas.

Kommentarer är stängda.