Har klubben begärt avelsspärr på valpar efter föräldradjur med för lågt mentalindex?

Projektet Mentalt Sund Collie är ett fristående projekt som pågått under flera år. Deltagarna i projektet har varit med från början och nuvarande styrelse har inte förändrat representationen från klubben i projektet då styrelsen ansett det viktigt med en kontinuitet i arbetet. Från projektgruppen kom i november ett förslag om att tillskriva SKK med förslag om att bilda en gemensam arbetsgrupp för att diskutera hur Mental- och HD index kan användas mer av uppfödarna. Styrelsen tillstyrkte att denna förfrågan gick in till SKK.

I protokoll från SKKs/avelskommitté från 24 november 2016 refereras ett möte där klubben skall ha begärt en tätare uppdatering av index. Detta är önskvärt och detta informerades om vid RAS-träffen den 21/1-17. I avelskommittéens protokoll noteras också att klubben begär en avelsspärr för valpar där föräldradjuren genomsnittligt har under 100 i mentalindex. Detta måste vara ett missförstånd.

Detta är inte ett krav som styrelsen för Svenska Collieklubben har kommit med.

För styrelsen
Alf Oskarson, ordförande

Kommentarer är stängda.