Sponsring

SPONSRING

SCK har två sponsorer. Agria är vår huvudsponsor.
AGRIA ska ha med annons i katalogen, och deras logga måste synas på alla foton från prispallarna.
Kontakta sponsoransvarig för att beställa priser till Collie-SM.
Inga andra försäkringsbolag får vara sponsorer,

SCK har även en fodersponsor vilket gör att inget annat foder får finnas med som sponsring.
Kontakta sponsoransvarig för att beställa foder i god tid till Collie-SM

Övriga sponsorer

I övrigt är det fritt fram för LA-området att hitta egna sponsorer.